Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Ammattikorkeakoulun toimilupa
OKM valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00
Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön johtajalle
OKM valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00
Jäsenten määrääminen tutkimus- ja innovaationeuvostoon
OKM valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00