Opiskelijavalintojen uudistaminen ja koulutusasteiden yhteistyö

Kärkihankkeessa nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä uudistamalla opiskelijavalintoja ja lisäämällä toisen asteen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistavat valintamenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta.

Mikä opiskelijavalinnoissa muuttuu?

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on sovittu opiskelijavalintojen kehittämisestä vuoteen 2020 mennessä seuraavasti.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ottavat vuoteen 2018 mennessä käyttöön opiskelijavalinnan, joka ei edellytä hakijalta pitkää valmentautumista.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut lisäävät todistusvalintoja ja kehittävät yhä yhteisempiä, useilla aloilla käytettäviä valintamenettelyjä, joissa arvioidaan valmiuksia ja kyvykkyyttä korkeakouluopintoihin, mutta ei korkeakouluopintojen sisältöjä. Valintamenettelyt ovat sellaisia, että niihin ei voi valmentautua.

Vuoteen 2020 mennessä:

  • Nykyistä merkittävästi suurempi osa korkeakoulujen opiskelijoista valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen ja ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella, ns. todistusvalinnassa. Todistusvalinnalla täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.
  • Todistusvalinnan lisäksi järjestetään valintakokeita niille, joita ei voida valita todistuksen perusteella.
  • Todistusvalinnassa valituille tai osana valintakoetta voidaan lisäksi järjestää soveltuvuuskoe, jos se on kyseisessä koulutuksessa tutkimustiedon pohjalta perusteltua.
  • Korkeakoulut kehittävät korkeakouluissa jo opiskelevien mahdollisuuksia vaihtaa alaa tai korkeakoulua opintojen aikana, ns. siirto-opiskelijoiden valinnalla.
  • Lisäksi kehitetään tutkinnon jo suorittaneille reittejä uusiin korkeakouluopintoihin.
  • Korkeakouluopintoihin valitaan nykyistä enemmän opiskelijoita avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella.

Katso myös:

Usein kysytyt kysymykset opiskelijavalintojen uudistamisesta

 

 

 

Korkeakoulujen valintatavat ja niiden suhteet:

 

youtube

Lisätietoja

Birgitta Vuorinen, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330335  


Ilmari Hyvönen, Opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330117