Opintotuen linjaukset ja kehittäminen

Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä. Opintotukitoiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittäminen kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Muutoksia opintotukeen 2020

Lasta huoltavan opiskelijan opintoraha nousee vuoden 2020 alusta lukien 25 eurolla ja on 350,28 euroa kuukaudessa. Indeksikorotuksen jälkeen 1.8.2020 lukien se tulee olemaan 353,75 euroa kuukaudessa.

Asumislisä on kaikilla ulkomailla ja Ahvenanmaalla opiskelevilla opiskelijoilla 1.1.2020 lukien 210 euroa kuukaudessa.

Opintorahat ja sen eri osat nousevat 1.8.2020 noin prosentin, kun opintorahan määrät sidotaan elinkustannuksia seuraavaan kansaneläkeindeksiin 1.8.2020 lukien. Jatkossa indeksitarkistus tehdään vuosittain syyslukukauden alussa. 1.8. 2020 opintorahan enimmäismäärä nousee 252,76 euroon kuukaudessa. Pienituloisten perheiden opiskelijoille maksettava oppimateriaalilisä nousee 47,26 euroon kuukaudessa.

1.1.2020 opintolainahyvityksen ehdot muuttuvat siten, että ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut opintolainansaaja on oikeutettu opintolainahyvitykseen, vaikka tutkinnon suorittamiseen käytetty aika on enintään kolme kuukautta säädettyä pidempi, jos tutkinnon suorittamisaikaa on pidentänyt ulkomaisen korkeakoulun poikkeava lukukauden määritelmä ja tutkintotodistuksen myöntökäytäntö.

1.1.2020 alkaen tukikuukauden opintorahan ja asumislisän palautus tulee tehdä tukivuotta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä. Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että vuositulo ei ylitä vapaata tuloa. Opiskelija voi säädellä vapaata tuloaan hakemalla opintotukea vain osalle opiskelukuukausista, peruuttamalla jo myönnetyn opintotuen halutuilta kuukausilta tai palauttamalla jo maksettujen tukikuukausien opintorahan ja asumislisän. Tuen palautukset huomioidaan sen vuoden verotuksessa, jona tuet on saatu.

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110