Opintotuen linjaukset ja kehittäminen

Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä. Opintotukitoiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittäminen kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Muutoksia opintotukeen (2019):

1.1.2019: Verovapaita apurahoja ei enää oteta huomioon tulona opintotuessa. Vanhempien tulokäsite muuttuu lisäksi siten, että puhtaan tulon sijaan opiskelijan vanhempien tulot huomioidaan tuloverolain mukaisina veronalaisina ansio- ja pääomatuloina. 

1.8.2019: Vanhempien tulot eivät pienennä  alle 18-vuotiaan muualla kuin vanhempansa luona asuvan  opiskelijan opintorahan perusmäärää tai asumislisää.

Lukiokoulutuksessa ja  ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville pientuloisten perheiden alle 20-vuotiaille opiskelijoille ryhdytään maksamaan oppimateriaalilisää. Lisäksi lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaika pitenee kuukaudella.

1.8.2019 Opintotukioikeuden myöntämisen ehdot muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa muuttuvat. Opintotukioikeuden saamiseksi ei enää edellytetä, että koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden. Edellytyksenä on edelleen, että koulutus vastaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta, jonka tavoitteena on tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen, ja että koulutuksen järjestäjällä on toiminnalliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen.

1.8.2019 lukien hyväksyttävänä syynä opintojen hidastumiseen voi olla opiskelijan sairauteen rinnastettava muu opiskelukykyä heikentävä tekijä. Muutos täsmentää opintotuen myöntämisen yhtenä edellytyksenä tarkasteltavaa opintojen edistymistä.

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110