Rahoitus: opintotuki

Opintotuen rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa, jossa opintotukimenoihin varattavat määrärahat kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön osuuteen.

Opintotukimenot valtion talousarviossa 2017 ovat noin 781 miljoonaa euroa, josta opintorahamenojen osuus on  noin 503 miljoonaa euroa.

Valtion opintotukimenot koostuvat lisäksi opiskelijoille maksettavista asumislisistä  sekä opintolainojen valtiontakauksista, koulumatkatuesta sekä korkeakouluopiskelijoiden ateriatuesta aiheutuvista menoista.

Vuonna 2017 opintorahan saajia on korkeakoulussa arviolta 188 000 ja muissa oppilaitoksissa 144 000. Asumislisää saa arviolta 155 000 opiskelijaa ja koulumatkatukea 67 000 opiskelijaa.

 

 

Muualla verkossa

Opintotuki valtion talousarviossa: tutkibudjettia.fi

Kelan opintotukitilastoihin on koottu tietoa mm. opintotuen saajista ja määristä, opintolainan valtiontakauksista ja opintolainoista.

Loading...

Loading...

Lisätietoja