Rahoitus: opintotuki

Opintotuen rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa, jossa opintotukimenoihin varattavat määrärahat kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön osuuteen.

Opintotukimenot valtion talousarviossa 2018 olivat noin 540,3 miljoonaa euroa, josta opintorahamenojen osuus on  noin 405  miljoonaa euroa.

Valtion opintotukimenot koostuvat lisäksi opiskelijoille maksettavista asumislisistä,  korkeakoulututkinnon suorittaneiden opintolainahyvityksistä  sekä opintolainojen valtiontakauksista, koulumatkatuesta sekä korkeakouluopiskelijoiden ateriatuesta aiheutuvista menoista.

Vuonna 2019 opintorahan saajia on korkeakoulussa arviolta 182 000 ja muissa oppilaitoksissa 134 000. Asumislisää saa arviolta 12 000 opiskelijaa ja koulumatkatukea 65 000 opiskelijaa.

 

 

Muualla verkossa

Opintotuki valtion talousarviossa: tutkibudjettia.fi

Kelan opintotukitilastoihin on koottu tietoa mm. opintotuen saajista ja määristä, opintolainan valtiontakauksista ja opintolainoista.

Loading...

Loading...

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110