Opettajankoulutusfoorumi uudistaa opettajankoulutusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opettajankoulutusfoorumin uudistamaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Opettajankoulutusfoorumin laatima Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma linjaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla suomalainen opettajankoulutus säilyy vahvana, vetovoimaisena ja kansainvälisesti arvostettuna. Kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista edistetään opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa.

 

Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä on laatia opettajankoulutuksen kehittämisohjelma opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseksi, edistää ohjelman toimeenpanoa sekä käsitellä opettajankoulutuksen ja sitä koskevan tutkimuksen ajankohtaiskysymyksiä.

Opettajien ja opettajankouluttajien osaamisen vahvistamiseen ohjataan 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

Opettajankoulutusfoorumin ensimmäinen toimikausi kesti vuoden 2018 loppuun.

Opettajankoulutuksen kehittäminen jatkuu

Uusi Opettajankoulutusfoorumi asetettiin maaliskuussa 2019 jatkamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistamistyötä. Foorumin tehtävänä on edistää Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa, tukea opettajankoulutuksen kehittämishankkeita sekä käsitellä opettajankoulutuksen ja sitä koskevan tutkimuksen ajankohtaiskysymyksiä. Opettajankoulutusfoorumin toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.

Lue lisää:

OKM tiedote 19.3.2019: Opettajankoulutuksen kehittäminen jatkuu Opettajankoulutusfoorumissa

OKM päätös: Opettajankoulutusfoorumin asettaminen toimikaudelle 2019-2022

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma

Opettajankoulutusfoorumin laajassa yhteistyössä laatima Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma julkistettiin 13.10.2016. Kehittämisohjelman kuusi strategista linjausta määrittävät suunnan suomalaiselle opettajankoulutukselle ja opettajien uranaikaiselle osaamisen kehittämiselle. Visiona on luoda yhdessä parasta osaamista maailmaan.

Strategiset linjaukset

  1. Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi
  2. Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa
  3. Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön
  4. Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä
  5. Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi
  6. Vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta

Avustukset

Erityisavustus korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin (2018)

Erityisavustus korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin (2017)

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa ja sen tavoitteiden toteutumista edistetään yhteensä 45 korkeakoulujen koordinoimassa opettajankoulutuksen kehittämishankkeessa. Hankkeissa kehitetään kaikkia eri opettajankoulutuksia aina varhaiskasvatuksesta ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Tutustu tarkemmin kehittämishankkeisiin:

Syksyllä 2017 käynnistyneet opettajankoulutuksen kehittämishankkeet

Syksyllä 2018 käynnistyneet opettajankoulutuksen kehittämishankkeet

Materiaalit

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma (13.10.2016)

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma, infografiikka

Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja - Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34

Opettajat ja opettajankoulutus - suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi. Jukka Husu & Auli Toom. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33

Opettajankoulutusfoorumin sitoumus seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen (10.10.2018)

Teacher Education Forum's pledge to prevent sexual harassment and other inappropriate behaviour (10.10.2018)

Ammatillinen opettajankoulutus Suomessa: reunaehdot, rakenteet ja profiilit. Anu Lyytinen, Johanna Liljeroos, Elias Pekkola, Jonna Kosonen, Mikko Mykkänen ja Jussi Kivistö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:10

Selvitys opettajankoulutuksen rakenteesta yliopistoissa. Jouni Pursiainen, Jarmo Rusanen, Eva Maria Raudasoja, Riitta Nurkkala, Terttu Kortelainen, Sauli Partanen ja Ilkka Peuna. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:11

Tapahtumat

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 16.4.2019, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumi Educassa 25.-26.1.2019:

Opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaari 29.11.2018, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus 25.10.2018, Vaasa

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 11.9.2018, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 5.4.2018, Jyväskylä

Opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus 27.2.2018, Turku

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 6.2.2018, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 18.12.2017, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 27.9.2017, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus 18.5.2017, Joensuu

Kansainvälistyvä opettajankoulutus 2017 -konferenssi 9.2.2017

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman julkistustilaisuus 13.10.2016

Tarkemmat tiedot, tapahtumien aineistot sekä lisää opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia Tapahtumakalenterissa

Lisätietoja

Armi Mikkola, Opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Lukiokoulutuksen ja opettajankoulutuksen vastuualue ( LUOVA ) 0295330214  


Sanna Vahtivuori-Hänninen, projektipäällikkö 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330134  


Pauliina Kupila, projektipäällikkö 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330280  


Nina Parkkulainen, viestintäsuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330245