Opettajankoulutusfoorumi uudistaa opettajankoulutusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opettajankoulutusfoorumin uudistamaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Opettajankoulutusfoorumin laatima Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma linjaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla suomalainen opettajankoulutus säilyy vahvana, vetovoimaisena ja kansainvälisesti arvostettuna. Kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista edistetään opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa.

 

Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä on laatia opettajankoulutuksen kehittämisohjelma opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseksi, edistää ohjelman toimeenpanoa sekä käsitellä opettajankoulutuksen ja sitä koskevan tutkimuksen ajankohtaiskysymyksiä.

Opettajankoulutusfoorumin toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun.

Opettajien ja opettajankouluttajien osaamisen vahvistamiseen ohjataan 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma

Opettajankoulutusfoorumin laajassa yhteistyössä laatima Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma julkistettiin 13.10.2016. Kehittämisohjelman kuusi strategista linjausta määrittävät suunnan suomalaiselle opettajankoulutukselle ja opettajien uranaikaiselle osaamisen kehittämiselle. Visiona on luoda yhdessä parasta osaamista maailmaan.

Strategiset linjaukset

  1. Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi
  2. Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa
  3. Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön
  4. Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä
  5. Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi
  6. Vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta

Avustukset

Erityisavustus korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin (2018)

Erityisavustus korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin (2017)

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa ja sen tavoitteiden toteutumista edistetään yhteensä 45 korkeakoulujen koordinoimassa opettajankoulutuksen kehittämishankkeessa. Hankkeissa kehitetään kaikkia eri opettajankoulutuksia aina varhaiskasvatuksesta ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Tutustu tarkemmin kehittämishankkeisiin:

Syksyllä 2017 käynnistyneet opettajankoulutuksen kehittämishankkeet

Syksyllä 2018 käynnistyneet opettajankoulutuksen kehittämishankkeet

Materiaalit

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma (13.10.2016)

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma, infografiikka

Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja - Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34

Opettajat ja opettajankoulutus - suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi. Jukka Husu & Auli Toom. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33

Opettajankoulutusfoorumin sitoumus seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen (10.10.2018)

Teacher Education Forum's pledge to prevent sexual harassment and other inappropriate behaviour (10.10.2018)

Tapahtumat

Opettajankoulutusfoorumi Educassa 25.-26.1.2019:

Opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaari 29.11.2018, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus 25.10.2018, Vaasa

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 11.9.2018, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 5.4.2018, Jyväskylä

Opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus 27.2.2018, Turku

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 6.2.2018, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 18.12.2017, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 27.9.2017, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus 18.5.2017, Joensuu

Kansainvälistyvä opettajankoulutus 2017 -konferenssi 9.2.2017

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman julkistustilaisuus 13.10.2016

Tarkemmat tiedot, tapahtumien aineistot sekä lisää opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia Tapahtumakalenterissa