Ohjatut kokeilut

Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisöllinen teatteriesitys ”Tässä menee raja – laulu unelmien huomisesta”. Kuva: Mika Pakarinen

Ohjattujen kokeilujen tavoitteena on etsiä ja testata toiminta- ja rahoitustapoja prosenttiperiaatteen laajentumiseksi.

Kokeilut valitaan toimijoiden kokemusten sekä hankkeessa koostettavan asiantuntijatiedon pohjalta. Kokeilujen kautta on mahdollista testata myös sellaisia toiminta- tai rahoitusmalleja, joita toimijoilla ei tällä hetkellä ole käytössä.

Ohjattujen kokeilujen esittely

Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisöllinen teatteriesitys

Helsingin Diakonissalaitoksella järjestettävässä kokeilussa tutkitaan, mitä hyötyjä seuraa, kun taide kytketään osaksi sosiaalityötä. Samalla selvitetään, miten eri ammattikuntien välistä yhteistyötä voidaan sujuvoittaa. Kokeilussa toteutettava teatteriproduktio tehdään yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen päihdekuntoutuja-asiakkaiden sekä henkilökunnan kanssa. 

Tässä menee raja – laulu unelmien huomisesta” on esitys, jonka tekee koko yhteisö yhdessä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Koko kortteli erilaisine ihmiseen on mukana tuotannossa ja kortteli on myös esityspaikka. Esitys levittäytyy koko Alppikadun kortteliin. Yleisö saa kulkea vaikuttavan taiteellisen ja yhteiskunnallisen matkan, joka avaa uusia näkökulmia Diakonissalaitoksen toimintakulttuureihin sekä Diakonissalaitoksen korttelin eri tasoja, kulttuureja ja sen kiehtovaa historiaa. Esityksen on ohjannut Sirpa Riuttala ja toteuttaneet Helsingin Diakonissalaitoksen asiakkaat ja työntekijät yhdessä Koiton laulun, HOS Big Bandin, Ylioppilasteatterilaisten ja vapaaehtoisten kanssa.

Sairaalaklovnerian työmuotojen kehittäminen

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa toteutettavassa kokeilussa Sairaalaklovnit kehittävät tapoja auttaa lastensairaalan pieniä potilaita. Klovnerian uskotaan vähentävän lasten pelkoja sekä edesauttavan myönteistä potilaskokemusta.

Kokeilutoiminnan pohjana toimii Helsingin Lastenklinikalla vuosina 2016-2017 kehitetty toimenpiteeseen valmistavan klovnerian työmuoto, jossa sairaalaklovnit toimivat lasten toimenpidepäivien tukena.

Nyt tehtävässä kokeilussa keskitytään sairaalaklovnien toimintaan lasten päiväkirurgisissa toimenpiteissä (esimerkiksi reumapunktiot) sekä päiväsairaalan toimenpiteissä (esimerkiksi anestesiassa tehtävät magneettikuvaukset). Sairaalaklovnit perehtyvät päiväkirurgisten toimenpiteiden ja päiväsairaalatoiminnan hoitoprosesseihin. Yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa tutkitaan sairaalaklovnin osallistumista lasten toimenpidepäivien eri vaiheisiin: toimenpiteen odottaminen, toimenpidetilaan saattaminen, osallistuminen toimenpiteeseen.

Kokeiluun sisältyy vaikuttavuustutkimus, jossa tarkastelun kohteena on lasten ja vanhempien potilaskokemus sairaalaklovnin tuella/ilman klovnia päiväkirurgian toimenpidepäivinä, jotka sisältävät laskimokanyylin asettamisen lapselle.

Kokeiluhankkeen osana suunnitellaan, testataan ja otetaan käyttöön sairaalaklovnien uusi työpäivärakenne, jossa hankkeessa kehitetty klovnien toimenpidetuen työmuoto juurtuu osaksi sairaalaklovnien toimintapäiviä mahdollistaen säännöllisen toimenpidetuen myös kokeiluhankkeen loppumisen jälkeen.

 

Kulttuuri ankkurina sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Tampereen kaupungin kanssa toteutetaan neljä kokeilua. 

Sosiaalisen perhetyön asiakasperheille tarjotaan kulttuurista toimintamallia osana perhetyön palvelutarjotinta. Tavoitteena on saavuttaa erityisesti perheet, joiden haasteena on kodin ulkopuolella toimiminen. Kokeilun ensi vaiheessa kulttuurinen toiminta viedään kotiin. Kokeilussa taiteilija toimii työparina sosiaalisen perhetyön henkilöstön kanssa. Toisessa vaiheessa rohkaistaan perhettä kulttuurisiin ryhmätoimintoihin. Kokeilun pyrkimyksenä on aktivoida passivoituneita tai passivoitumisen vaarassa olevia perheitä.

Toisessa kokeilussa nuoria aikuisia ohjataan kulttuuriseen ryhmätoimintaan. Kokeilun kohderyhmänä ovat päihde- ja mielenterveyspalveluiden piirissä olevat nuoret aikuiset sekä osastojen henkilöstö. Kokeilun tavoitteena on nuorten aikuisten minäkuvan positiivinen vahvistuminen ja toimintakyvyn kohentuminen. Toimintakyvyn kohentumisen toivotaan ilmenevän vuorovaikutustaitojen vahvistumisena sekä lisääntyneenä rohkeutena. Henkilöstö tulee saamaan myös uutta lisätietoa potilaasta.

Tullinkulman työterveyden avokuntoutuskokeilussa toteutetaan 1-2 taidemuotoa avokuntoutuksessa oleville asiakkaille. Kokeilun tavoitteena on lisätä avokuntoutuksen palvelutarjottimelle kulttuurinen osa-alue, joka toimisi hoidollisten kuntoutuspalveluiden ohella kokonaisuutta tukevana toimintona. Uuden osa-alueen toimivuutta ja hyödyllisyyttä arvioidaan mm. mittaamalla siihen osallistuvien työkyvyn parantumista. 

Neljännessä kokeilussa ikääntyneille kootaan alueellinen tai kohdennettu kulttuuristen palveluiden kooste, joka mahdollistaa paremmin näihin palveluihin ohjaamisen. Kokeilussa selvitetään myös asiakasohjauksen palveluiden kriteerejä eli sitä, miten voidaan järjestää ohjauksen kautta toteutettavat palvelut ja niiden saatavuus ikääntyneille. Tavoitteena on ennaltaehkäisevä toiminta, joka auttaa ikääntyneitä selviytymään kotona pidempään sekä sosiaalisten suhteiden tuoma elämänsisältö. 

Taidetuulahdus-hanke

Jyväskylän kaupungin Taidetuulahdus -hankkeessa selvitetään, miten kulttuuri- ja taidetoiminta voidaan ankkuroida sosiaali- ja terveyspalveluihin kestävällä tavalla. Mukana hankkeessa ovat ikääntyneiden päiväkeskukset Kortepohjassa ja Keltinmäessä. Hankkeen aikana etsitään toimivia keinoja kohottaa asiakkaiden mielialaa ja toimintakykyä kulttuuri- ja taidetoiminnan avulla. Taidetuulahduksen kokeiluvaihe toteutetaan elokuun 2017 ja helmikuun 2018 välillä. Kokeilun perusteella hyväksi todettuja toimintamalleja juurrutetaan ympäri Suomea.

Jyväskylässä hankkeeseen on valittu työntekijöiksi yhteisötaiteilijat Hanna Veander ja Jari Siljamäki. Taiteilijat ovat osana päiväkeskusten työyhteisöä hankkeen ajan. Taidesisällöt suunnitellaan yhdessä henkilökunnan ja päiväkeskusasiakkaiden kanssa. Hankkeessa kehitetään mm. luontoon tukeutuvia hyvinvointia ja taidetta yhdistäviä toimintamuotoja (Green Care). 

 

sairaalakolvnit

youtube

Kulttuuri ankkurina

youtube

youtube

Kooste Tässä menee raja esityksestä

youtube