Nuorisoalan osaamiskeskukset ja nuorisokeskukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää nuorisoalan palveluita ja osaamista tukemalla nuorisoalan osaamiskeskusten toimintaa ja nuorisokeskuksia.

 

Nuorisoalan osaamiskeskukset

Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuuden (lisätietoja rahoitus-sivulta).

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi 5.3.2020 valtionapukelpoiset nuorisoalan osaamiskeskukset vuosille 2020-2023 valtakunnallisessa nuorisotyön ja –politiikan ohjelman 2020-2023 painopisteiden mukaisesti.

Nuorisoalan osaamiskeskukset 2020-2023:

1 Nuorisotyö kunnassa

Lahden Kaupunki; Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy (Juvenia), Nuorisotutkimusseura ry, Allianssin nuorisovaihto, Oulun kaupunki/Koordinaatti, Mieli mielenterveys ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

2 Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus

Suomen Partiolaiset ry; Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Talous ja nuoret TAT ry, Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy

3 Osallisuus ja vaikuttaminen

Nuorten Akatemia ry; Kehittämiskeskus Opinkirjo ry, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, Oulun kaupunki/Koordinaatti

4 Kohdennettu nuorisotyö

Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry; Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Mieli Suomen mielenterveys ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK / Juvenia - nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

5 Digitaalinen nuorisotyö

Helsingin kaupunki; Oulun kaupunki/Koordinaatti

6 Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy; Kehittämiskeskus Opinkirjo, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Vantaan kaupunki, Nuorisotutkimusseura ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Lahden kaupunki/Kanuuna, Nuorten Suomi ry, Folkhälsans förbund + Föreningen Luckan, Helsingfors Universitet/statsvetenskapliga fakultet/socialt arbete, Åbo Akademi

 

 

Nuorisokeskukset

Nuorisokeskuksissa järjestetään leiri- ja luontokouluja, erilaisten nuorisoryhmien ja nuorisojärjestöjen leiri- ja kurssitoimintaa, sosiaalista nuorisotyötä sekä monipuolista kansainvälistä toimintaa. Keskukset ovat toimineet myös nuorisotyön metodologisina kehittämiskeskuksina, erityisesti seikkailu- ja elämyspedagogiikan ja NUOTTA –valmennuksen saroilla. Valtaosa toiminnasta kestää useita päiviä, jolloin osallistujat yöpyvät keskuksessa.

Nuorisokeskukset ovat kuntien, nuorisojärjestöjen, nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja muiden yhteisöjen omistamia.  Nuorisokeskukset muodostavat nuorisotyöhön erikoistuneen verkoston. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee keskuksia avustuksilla.

Suomen nuorisokeskukset

  1. Nuorisokeskus Anjala, Kouvola
  2. Nuorisokeskus Hyvärilä, Nurmes
  3. Nuorisokeskus Vasatokka, Inari
  4. Nuorisokeskus Metsäkartano, Rautavaara
  5. Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
  6. Nuorisokeskus Oivanki, Kuusamo
  7. Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala, Kannonkoski
  8. Nuorisokeskus Syöte, Pudasjärvi
  9. Nuorisokeskus Villa Elba, Kokkola

Tietoa nuorisokeskuksista

 

Lisätietoja

Emma Taipale, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330172  

Nuorisokeskukset:

Henni Axelin, johtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV)

puh. 02953 30205