Norminpurku opetus- ja kulttuuriministeriössä

Sujuvoitetaan säädöksiä eli norminpurku on yksi hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä helpottaa kansalaisten arkea. Opetus- ja kulttuuriministeriössä hanketta toteutetaan säädöksiä sujuvoittamalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla toteutettuja toimia säädösten sujuvoittamiseksi:

Varhaiskasvatus

Helpotettu päiväkodin ja koulun välistä yhteistyötä osana varhaiskasvatuslakiuudistusta. Jatkossa tieto kulkee päiväkodin ja kodin välillä sujuvammin. Mahdollistettu samojen tiedonvälitysjärjestelmien käyttöön ottaminen sekä kouluissa että päiväkodeissa sekä useiden asioiden käsittelyn tavallisella sähköpostilla.

Lukiokoulutus

Ylioppilastutkinnon rakennetta on muutettu. Kokelaat eivät enää sitovasti valitse kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi ilmoittautumisen yhteydessä. Ylioppilaskokeen uusimisrajoitukset on poistettu. Lukioihin ympärivuotisen haun mahdollisuus.

Korkeakoulut

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistettu. Tavoitteena on, että todistusarvosanoihin perustuvaa opiskelijavalintaa lisätään. Todistusvalinnalla täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.  Pääsykokeita muutetaan siten, etteivät ne edellytä hakijoilta pitkää valmentautumista. Hakeminen helpottuu ja tarve osallistua valmennuskursseille poistuu.

Yhteishaut säilyvät pääväylänä korkeakouluopintoihin. Korkeakoulujen yhteishaun ja erillisvalintojen käyttöaloja on selvennetty ja erillisvalintoihin luotu joustavan valinnan mahdollisuus. Joustavaa valintaa voi hyödyntää erityisesti valittaessa opiskelijoita yhteishaussa täyttämättä jääneille opiskelupaikoille.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsyä on helpotettu. Tutkinto-opiskelijoiksi otettavilta vaaditaan kahden vuoden työkokemus aiemman kolmen vuoden sijaan. Kelpoisuusvaatimus säilyy entisellään, mutta myös esimerkiksi vanhan opistotutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, pääsevät ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan YAMK-opintoihin.

Opiskelijoiden siirtymistä korkeakoulun sisällä joustavoitettu. Korkeakoulut voivat valita sisäiset siirto-opiskelijat ja muut siirto-opiskelijat erikseen. Muutos vähentää tarvetta hakea uutta opiskeluoikeutta yhteishaussa.

Tutkintoon johtavaa tilauskoulutusmahdollisuutta laajennettu. Korkeakoulututkintoon johtavaan tilauskoulutukseen voisivat jatkossa osallistua myös EU- tai ETA-maiden kansalaiset. Korkeakoulu ei jatkossakaan peri maksuja tilauskoulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta, vaan koulutuksen maksaisi kokonaisuudessaan tilaaja, esimerkiksi työnantaja.

Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa on lisätty. Tutkinnon osia (moduuleja) sisältävää koulutusta voi tarjota täydennyskoulutuksena samoin edellytyksin kuin muutakin täydennyskoulutusta.

Korkeakouluille myönnettävät hankerahoitukset on siirretty valtionavustuslain piiristä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaiseen rahoitusjärjestelmään. Muutos on vähentänyt korkeakoulujen hallinnollista työtä.

 

Tutustu myös

Muualla verkossa

Norminpurku tunnus

Norminpurku.fi sivustolta löydät tietoa hankkeiden etenemisestä eri ministeriöissä.

Lisätietoja

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234