Norminpurku opetus- ja kulttuuriministeriössä

Sujuvoitetaan säädöksiä eli norminpurku on yksi hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä helpottaa kansalaisten arkea. Opetus- ja kulttuuriministeriössä hanketta toteutetaan säädöksiä sujuvoittamalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla suunnitteilla olevia toimia säädösten sujuvoittamiseksi

Varhaiskasvatus

Helpotetaan päiväkodin ja koulun välistä yhteistyötä osana varhaiskasvatuslakiuudistusta. Jatkossa tieto kulkee päiväkodin ja kodin välillä sujuvammin.

Lukiokoulutus

Uusimiskertojen rajoitteet ylioppilaskirjoituksissa poistetaan.

Lukion ympärivuotisen haun mahdollisuus.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka

Kevennetään tutkijoiden ja korkeakoulujen hallinnollista työtä ja ylimääräistä byrokratiaa tutkimusrahoituksen hakemisessa yksinkertaistamalla ja yhtenäistämällä menettelytapoja eri rahoitusmuotojen osalta.

Koulutusvastuita koskevan sääntelyn joustavoittaminen [tukee korkeakoulujen profiloitumista]

Tutkintokoulutusta koskevan sääntelyn joustavoittaminen (esim. variaatiot tutkintojen laajuuksissa, opinto-oikeudet tutkintoihin ja tutkinnon osien suorittamiseen) [lisää opetusyhteistyötä, mahdollistaa joustavamman reagoinnin muuttuviin osaamistarpeisiin]

Jatkuvan opiskelijavalinnan mahdollistaminen yhteishaun lisäksi [tukee kansainvälistymisen tavoitteita ja joustavia siirtymiä toiselta asteelta korkeakoulutukseen. 

Muualla verkossa

Norminpurku tunnus

Norminpurku.fi sivustolta löydät tietoa hankkeiden etenemisestä eri ministeriöissä.

Lisätietoja

Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234