Musiikki

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa musiikkialan kehittämisestä, lainsäädännön valmistelusta ja valtion talousarvioon sisältyvistä määrärahoista. Asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto ja valtion musiikkitoimikunta.

 


Ministeriön tavoitteena on edistää musiikin esitystoiminnan korkeaa laatua, palveluiden saatavuutta, harrastustoimintaa ja alan kulttuuripoliittista toimintaa. Myös musiikin saavutettavuuden ja monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää.

Musiikin valtiontuesta suurimman osan jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö valtionosuuksina orkestereille.

Valtionosuuksia säätelee laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja teatteri- ja orkesterilaki (730/1992). Valtionosuusrahoitus perustuu laskennallisiin henkilötyövuosiin ja niille määriteltyihin yksikköhintoihin. Valtionosuutta saa kaikkiaan 28 orkesteria ja niiden verkosto kattaa koko maan.

Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisia ns. vapaan kentän toimijoita ovat muun muassa rekisteröidyt ammattilaisryhmät (orkesterit, yhtyeet, kuorot), yksittäiset työryhmät ja freelancemuusikot. Niiden toimintaa tuetaan harkinnanvaraisilla toiminta- ja kohdeavustuksilla Taiteen edistämiskeskuksesta. Musiikin vapaan kentän kiertue- ja klubitoimintaa tuetaan Musiikin edistämissäätiö kautta.

Suomen Kansallisooppera on kansallinen taidelaitos, joka on erityisasemassa valtion tuen suhteen. Tuki Suomen Kansallisoopperalle myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriöstä harkinnanvaraisena valtionavustuksena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee alan kulttuuripoliittista toimintaa ja musiikin harrastustoimintaa myöntämällä harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia musiikin valtakunnallisille järjestöille. Tukea saavat myös eri musiikin aloihin tai instrumentteihin erikoistuneet musiikki-instituutit ja alan kansainvälisestä tiedotustoiminnasta vastaava Music Finland.  

Avustukset

Lisätietoja

Mervi Tiensuu-Nylund, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330312