Museopoliittiset linjaukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kulttuuripolitiikasta ja sen osana museo- ja kulttuuriperintöpolitiikan toteuttamisesta. Ministeriön tavoitteena on osaltaan edistää museoiden toiminnan edellytyksiä ja osaamisen kehittämistä, sekä mahdollistaa kulttuuriperintömme säilyminen ja tiedon jakaminen.

 

Suomalainen museopolitiikka

Museopolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä valmistellaan museopoliittisessa ohjelmatyössä.

Ohjelmaa valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä, jonka ehdotus valmistui keväällä 2017.

Museopoliittisessa ohjelmassa linjataan  museoalan tavoitteet ja kehittämiskokonaisuudet sekä toimenpiteet näiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Museoalan kehittäminen

Museovirasto vastaa valtakunnallisesti Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä.

Museovirasto kokoaa vuosittain museotilaston, joka sisältää tilastotiedon Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden taloudesta, henkilöstöstä ja toiminnasta.  Valtakunnallinen tilastokysely paikallismuseoista ja julkisista kokoelmista tehdään viiden vuoden välein.

Museoiden toiminnan kehittämiseksi Museovirasto ja museot ovat kehittäneet yhteisen arviointimallin. Arviointimalli on tarkoitettu ammatillisesti hoidetuille museoille ja sen käyttäminen on maksutonta.

Museoiden valtakunnallista tallennus- ja kokoelmayhteistyötä koordinoidaan ammatillisten museoiden yhteisessä TAKO verkostossa.

Museokokoelmien sähköisen kokoelmahallinnan käyttöön ja kehittämiseen tuotettiin työkaluja ja mm. luettelointiohjeita Museovirasto johtamassa Museo 2015 -hankkeessa (2011–2015).

Digitaalinen kulttuuriperintö

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa (KDK) kehitetyt palvelut ja toimintamallit edistävät kulttuuriperinnön parempaa hallintaa, hyödynnettävyyttä ja säilyttämistä.

Museoiden digitaalisiin aineistoihin ja palveluihin pääsee helposti käsiksi KDK -hankkeen Finna-palvelussa .

Hankkeessa toteutettu PAS-palvelu mahdollistaa digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytyksen. PAS-palvelua kehitetään yhteistyössä sitä hyödyntävien organisaatioiden kanssa.

 

Tutustu myös

Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 9/2017

Lisätietoja

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269