Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistämä viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi 1.8.2018. Ministeriö myöntää osallistuville kunnille avustusta kokeilun toteuttamiseen. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee elokuussa 2019 ja jatkuu vuoteen 2020.

Kokeilun tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistää koulutuksen tasa-arvoa. Tavoitteena on

  • selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen,
  • selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen
  • selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia,
  • edistää vanhempien työllistymistä
  • selvittää 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen toteutustapaa ja pedagogiikan kehittämistarpeita erityisesti suhteessa nykyiseen esiopetukseen, sekä
  • varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun ensimmäiseen vaiheessa alustavan selvityksen mukaan kokeilun piirissä on noin 13 400 lasta ja varhaiskasvatukseen tuli yhteensä noin 686 uutta 5-vuotiaista lasta. Kokeilun toiseen vaiheeseen arvioidaan osallistuvan noin 18 281 viisivuotiasta lasta (noin 31 % kaikista 5-vuotiaista). 

Kokeiluun toiseen vaiheeseen osallistuvat kunnat ovat Espoo, Halsua, Harjavalta, Helsinki, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Lahti, Laitila, Leppävirta, Loviisa, Miehikkälä ja Virolahti, Mäntyharju, Oulu, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Turku.

Kunnille korvataan 40 prosenttia arvioidusta maksutulokertymän vähenemisestä. Kaikki avustusta hakeneet kunnat pääsivät kokeiluun mukaan.

Kokeiluun varattiin valtion rahoitusta 5 miljoonaa euroa vuosina 2018–2019. Hallitus linjasi keväällä 2018 kehysneuvotteluissaan, että varhaiskasvatuksen maksuttomuuskokeilua jatketaan vuosina 2019–2020. Siihen on varattu 5 miljoonan lisärahoitus.

Miksi maksutonta varhaiskasvatusta kokeillaan?

Lasten osallistumista varhaiskasvatukseen halutaan edistää, koska tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Se tasoittaa erilaisista kotitaustoista tulevien lasten lähtökohtia ja vähentää ennaltaehkäisevästi syrjäytymistä. Suomessa lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen on alhaisempi kuin esimerkiksi kaikissa muissa Pohjoismaissa.

Opetushallitus selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön sekä kokeiluun valittujen kuntien kanssa, millaisia muutos- ja kehittämistarpeita mahdollinen kaksivuotinen esiopetus edellyttäisi lasten näkökulmasta sekä paikalliselta päätöksenteolta. Lisäksi selvitetään, millaisia kansallisia lainsäädännön ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin liittyviä muutostarpeita nousee esille.

Opetushallitus on laatinut selvityksen kaksivuotisen esiopetuksen mahdollisesta toteuttamisesta. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa kokeilun seurantatutkimuksen. Ensimmäinen raportti kokeilusta julkaistiin syksyllä 2019.

 

Lisätietoja

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330386  


Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330365