Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi 1.8.2018. Ministeriö myöntää osallistuville kunnille avustusta kokeilun toteuttamiseen. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee toistamiseen elokuussa 2020 ja jatkuu vuoteen 2021.

Kokeilun tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistää koulutuksen tasa-arvoa. Tavoitteena on

  • selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen,
  • selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen
  • selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia,
  • edistää vanhempien työllistymistä
  • selvittää ja arvioida varhaiskasvatuksen ja nykyisen esiopetuksen toimintamalleja 5-vuotiaiden näkökulmasta ja pohtia pedagogisia ratkaisuja maksuttoman varhaiskasvatuksen tai mahdollisen kaksivuotisen esiopetuksen järjestämiseksi, sekä
  • varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun piirissä sen ensimmäisessä vaiheessa oli noin 13 400 lasta ja varhaiskasvatukseen tuli yhteensä noin 686 uutta 5-vuotiaista lasta. Kokeilun toiseen vaiheeseen osallistuu noin 18 281 viisivuotiasta lasta (noin 31 % kaikista 5-vuotiaista). 

Kokeiluun toiseen vaiheeseen osallistuvat kunnat ovat Espoo, Halsua, Harjavalta, Helsinki, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Lahti, Laitila, Leppävirta, Loviisa, Miehikkälä ja Virolahti, Mäntyharju, Oulu, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Turku.

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa kunnille korvattiin 20 prosenttia ja toisessa vaiheessa korvataan 40 prosenttia arvioidusta maksutulokertymän vähenemisestä. Kaikki avustusta hakeneet kunnat pääsivät kokeiluun mukaan. 

Kokeilua jatketaan ja laajennetaan

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilua jatketaan kolmannella kaudella. Hallitus aikoo myös pilotoida 2-vuotista esiopetusta ja kokeilukunnilta saadaan arvokasta tietoa siitä, mitä kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrää nostetaan ja se kattaa kolmannella kaudella vähintään 50 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä.

Miksi maksutonta varhaiskasvatusta kokeillaan?

Lasten osallistumista varhaiskasvatukseen halutaan edistää, koska tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Se tasoittaa erilaisista kotitaustoista tulevien lasten lähtökohtia ja vähentää ennaltaehkäisevästi syrjäytymistä. Suomessa lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen on alhaisempi kuin esimerkiksi kaikissa muissa Pohjoismaissa.

Opetushallitus koordinoi kokeilukuntien kehittämisverkostoa. Opetushallitus on laatinut selvityksen kaksivuotisen esiopetuksen mahdollisesta toteuttamisesta. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa kokeilun seurantatutkimuksen. Ensimmäinen arviointiraportti kokeilusta julkaistiin syksyllä 2019.

 

Lisätietoja

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330386  


Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330365  


Jari Rutanen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330011