Valtionavustuspäätösten raportointipohja

Hallinnonalan virastojen tulosohjaukseen liittyvää raportointipohjaa käytetään, kun on tarkoitus raportoida opetus- ja kulttuuriministeriölle yleissivistävää koulutusta, varhaiskasvatusta tai vapaata sivistystyötä koskevista valtionavustuspäätöksistä.

Määrärahojen raportointipohja (xltx-muotoinen Excel-tiedosto) 

Lisätietoja

Heli Nederström, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330122