Luova talous

Kuva: TeamFinlnad/ Jukka RapoLuova talous korostaa kulttuurin ja luovuuden merkitystä ja lisäarvoa kansantaloudessa. Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä.

Opetus- ja kulttuuri-, työ- ja elinkeino- ja sosiaali- ja terveysministeriöiden asettama työryhmä luovutti 12.4.2017 ehdotuksensa luovan talouden vahvistamiseksi Suomessa. Esityksessä kartoitettiin esteitä luovan osaamisen hyödyntämiselle. Se sisältää esityksiä alan elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kehittämiseksi, rahoitusinstrumenttien uudistamiseksi sekä alan ammattilaisten ja taiteilijoiden sosiaaliturvan kehittämiseksi.

Luovan talouden kehittämistä on aiemmin linjattu valtioneuvoston periaatepäätöksellä aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta 2014-2020. Periaatepäätös kokoaa keskeiset aineettomien oikeuksien strategian, luovien alojen liiketoiminnan ja yrittäjyyden edistämisen sekä kansallisen muotoiluohjelman politiikkatoimet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää luovaa taloutta  tukemalla tuote- ja palvelukehitystä, luovaa osaamista, vientiä ja markkinoillepääsyä sekä kulttuurimatkailua sekä kehittää luovien alojen toimijoiden verkostoitumismahdollisuuksia, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.

Lisätietoja

Kimmo Aulake, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330067  


Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330144