Lukutaidon edistäminen

LukuliikeLukutaitofoorumi on laatinut suuntaviivat lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiselle Suomessa. Suuntaviivat sisältävät ehdotukset siitä, miten varmistetaan, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on riittävä lukutaito.

Lukutaitoa  ja -intoa edistävä Lukuliike jatkuu ja sen koordinoinnista vastaa Opetushallitus.

Lukemisen ja lukutaidon asiantuntijoista koostuvan Lukutaitofoorumin  valmistelemat etenemisehdotukset julkistettiin syksyllä 2018, jolloin käynnistyi myös Lukuliike-kampanja. 

Monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta

Lukutaito ja lukeminen ovat tärkeitä perustaitoja. Lukutaito on edellytys sujuvaan arkeen ja osallistumiseen. Lukeminen avaa ovia itsetuntemukseen, omien vahvuuksien löytämiseen sekä luovuuden ja kekseliäisyyden kehittymiseen. Se myös tarjoaa asioihin erilaisia näkökulmia. 

Lukutaidon käsite on laajentunut, ja siksi puhutaankin monilukutaidosta. Lukijan pitää pystyä ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti yhä monimuotoisempia tekstejä. Uudet teknologiat muuttavat myös lukutottumuksia.

Suomalaisnuorten lukutaito on maailman kärkeä, mutta kiinnostus ja innostus vähäistä. Suomi on ollut vuosituhannen alusta alkaen kärkisijoilla mm. lukutaitoa mittaavissa OECD:n tutkimuksissa, mutta sekä heikkojen lukijoiden määrä että hajonta lukutaidossa kasvavat. Alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin reilu vuosikymmen aikaisemmin.

youtube

Lisätietoja

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330140  


Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330344