Lukutaidon edistäminen

LukuliikeLukutaitofoorumi on laatinut suuntaviivat lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiselle Suomessa. Suuntaviivat sisältävät ehdotukset siitä, miten varmistetaan, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on riittävä lukutaito.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti syksyllä 2017 lukemisen ja lukutaidon asiantuntijoista koostuvan Lukutaitofoorumin hakemaan ratkaisuja lukutaidon ja lukuinnon heikkenemiseen.

Ryhmän valmistelemat etenemisehdotukset julkistettiin syyskuussa 2018. Tavoitteena on myös  edistää lukuinnostusta ja -taitoa Lukuliike-kampanjalla, joka käynnistyi suuntaviivojen julkistamisen yhteydessä.

 

Monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta

Lukutaito ja lukeminen ovat tärkeitä perustaitoja. Lukutaito on edellytys sujuvaan arkeen ja osallistumiseen. Lukeminen avaa ovia itsetuntemukseen, omien vahvuuksien löytämiseen sekä luovuuden ja kekseliäisyyden kehittymiseen. Se myös tarjoaa asioihin erilaisia näkökulmia. 

Lukutaidon käsite on laajentunut, ja siksi puhutaankin monilukutaidosta. Lukijan pitää pystyä ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti yhä monimuotoisempia tekstejä. Uudet teknologiat muuttavat myös lukutottumuksia.

Suomalaisnuorten lukutaito on maailman kärkeä, mutta kiinnostus ja innostus vähäistä. Suomi on ollut vuosituhannen alusta alkaen kärkisijoilla mm. lukutaitoa mittaavissa OECD:n tutkimuksissa, mutta sekä heikkojen lukijoiden määrä että hajonta lukutaidossa kasvavat. Alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin reilu vuosikymmen aikaisemmin.

youtube

Lisätietoja

Anne Onnela, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330010  


Tommi Karjalainen, Opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330140  


Leena Aaltonen, Kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330344