Lisäsuoritepäätös vuodelle 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää varainhoitovuoden aikana jaettavista tavoitteellisista opiskelijavuosista sekä muusta rahoituksesta lisäsuoritepäätöksellä. Ministeriö on 6.9.2018 tehnyt päätöksen vuoden 2018 talousarvion määrärahasta jaettavaksi jätetyn ja lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen jaosta ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti haun lisäsuoritepäätöksellä jaettavasta rahoituksesta 31.5.2018. Lisärahoitusta haki määräaikaan mennessä 66 koulutuksen järjestäjää.

Vuoden 2018 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana akuutteihin tarpeisiin kohdennettavaa rahoitusta haki 56 koulutuksen järjestäjää, joista 41:lle myönnettiin rahoitusta. Lisätalousarvion perusteella jaettavaa rahoitusta pilottikoulutukseen tai heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen haki 40 koulutuksen järjestäjää, joista 33:lle myönnettiin rahoitusta.

Vuoden 2018 talousarvion määrärahasta jaettu rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi vuoden 2018 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana akuutteihin tarpeisiin jaettavaksi jätetyt 14,8 miljoonaa euroa. Tavoitteellisia opiskelijavuosia myönnettiin 36 koulutuksen järjestäjälle yhteensä 1 510, josta työvoimakoulutukseen kohdennettiin 300 opiskelijavuotta. Opiskelijavuodet on tarkoitettu helpottamaan osaavan työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia.

Opiskelijavuosia myönnettiin hakemusten mukaisesti eri puolille Suomea, eniten Uudellemaalle, Pirkanmaalle, Pohjois-Savoon, Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Pohjanmaalle. Koulutuksen järjestäjien esitysten perusteella koulutuksen lisäämistarvetta on erityisesti palvelualoilla sekä tekniikan ja kaupan aloilla.

Lisäksi ministeriö myönsi yhteensä 2,27 miljoonaa euroa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta kahdeksalle koulutuksen järjestäjille, joiden ensikertaisen suoritepäätöksen mukainen rahoitus on osoittautunut liian alhaiseksi.

Harkinnanvaraisella korotuksella kompensoitiin metsäkoneenkuljettajakoulutuksen yhteistyösopimusten purkamisen jälkeisiä siirtymäajan kustannuksia, erityisen kalliin koulutuksen kustannuksia, jolle ei rahoitusjärjestelmässä ole soveltuvaa painokerrointa koulutuksen erityisestä luonteesta johtuen sekä uusille koulutuksen järjestäjille ensikertaisessa suoritepäätöksessä liian alhaiseksi asetettua profiilikerrointa.

Lisätalousarvion perusteella jaettu rahoitus

Hallitus sopi keväällä vuosien 2019-2022 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä kertaluonteisten nopeiden toimenpiteiden käynnistämisestä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Eduskunta päätti rahoituksesta lisätalousarviossaan. Lisätalousarvion perusteella ministeriö myönsi lisäsuoritepäätöksessä yhteensä 16 miljoonaa euroa 33 koulutuksen järjestäjälle ammatillisen osaamisen pilottien järjestämiseen ja heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen.

Tavoitteellisia opiskelijavuosia myönnettiin lisätalousarvion perusteella yhteensä 1 810, josta yli 1 400 pilottien järjestämiseen ja lähes 400 heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen. Myönnetyistä opiskelijavuosista puolet kohdennettiin hallituksen linjauksen mukaisesti työvoimakoulutukseen. Kohdennetulla rahoituksella pyritään ratkaisemaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia ja tukemaan erityisesti parhaassa työiässä olevien työllistymistä.

Lisäksi ministeriö myönsi neljälle koulutuksen järjestäjälle yhteensä yli 260 000 euroa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta pilottikoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat uusien toimintamallien kehittämisestä ja piloteista saatavien tulosten levittämisestä.

Lisätalousarvion perusteella jaettavaa rahoitusta hakeneista järjestäjistä 12 haki strategiarahoitusta. Strategiarahoitusta oli tarkoitettu myönnettävän tarvittaessa useamman koulutuksen järjestäjän yhteisen pilotin koordinointi- ja raportointitehtävää varten. Koska hakemuksia tällaisiin hankkeisiin ei tullut, ministeriö ei kohdentanut lisärahoitusta lainkaan strategiarahoitukseen.

Ammatillisen osaamisen pilotit

Ammatillisen osaamisen pilottien tavoitteena on helpottaa osaavan työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia, sujuvoittaa työvoiman rekrytointia sekä kehittää ammatillista koulutusta tukemaan erityisesti alanvaihtotilanteita. Tarkoituksena on kehittää malli, jolla mahdollistetaan alan vaihto lyhytkestoisella täsmäkoulutuksella, erityisesti tutkinnon osilla tai niitä pienemmillä osilla.

Pilotteja kohdennetaan osaajapulasta kärsiville palvelu- ja teollisuusaloille. Pilotteja toteutetaan erityisesti teknologia- ja rakennusalan, puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan, sosiaali- ja terveysalan, matkailu- ja ravintola-alan, logistiikka- ja kuljetusalan sekä kaupan alan työnantajien kanssa. Pilottikoulutuksen rahoitusta kohdennetaan eniten hakemuksissa esitetyn tarpeen mukaisesti Uudellemaalle, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Ministeriö tulee seuraamaan lisätalousarvion perusteella käynnistettyjen pilottien toteutusta ja tuloksia. Tulosten perustella arvioidaan erityisesti tutkinnon osaa pienempien osaamiskokonaisuuksien tarvetta ja asemaa tutkinto- ja rahoitusjärjestelmässä.

 

Lisäsuoritepäätös 2018

Lisäsuoritepäätös 6.9.2018 (suomeksi)

Lisäsuoritepäätös 6.9.2018 (ruotsiksi)

Liite 1: Raportti V92SPL60S18

Liite 2: Lisätalousarvion perusteella jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentuminen

Liite 3: Harkinnanvaraista korotusta hakeneiden koulutuksen järjestäjien järjestäjäkohtaiset perustelut

 

Lisätietoja

                            
Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi), puh. 02953 30166

Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183

Opetusneuvos Anne Mårtensson (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa), puh. 02953 30249

Ylitarkastaja Saara Ikkelä, puh. 02953 30109

Hallitusneuvos Anna Kankaanpää, puh. 02953 30403

Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162

Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237

Opetusneuvos Tiina Polo, puh. 0295 330 022

Opetusneuvos Seija Rasku, puh. 02953 30270

Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@minedu.fi