Lisäsuoritepäätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää lisäsuoritepäätöksillä ammatillisen koulutuksen järjestäjille varainhoitovuoden aikana lisättävästä rahoituksesta. Tältä sivulta löytyy tietoa viimeisimmästä lisäsuoritepäätöksestä ja lisäksi ministeriön aiemmin tekemät lisäsuoritepäätökset liitteineen.

Vuoden 2018 toisella lisäsuoritepäätöksellä jaettiin 10 miljoonan euron lisärahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 23.11.2018 vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella myönnettävän 10 miljoonan euron lisärahoituksen kohdentamisesta ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Lisärahoituksella järjestetään ammatillisen osaamisen pilotteja, joilla vastataan nopeasti rekrytointitarpeisiin ja helpotetaan osaavan työvoiman saatavuusongelmia sekä erityisesti tuetaan parhaassa työiässä olevien työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Osaamistarpeisiin vastataan lyhytkestoisella koulutuksella ja yksilöllisillä tukitoimilla, joilla madalletaan osallistumiskynnystä ja tasoitetaan tietä työmarkkinoille.

Ministeriö käynnisti haun pilottikoulutukseen kohdennettavasta lisärahoituksesta 4.10.2018. Lisärahoitusta haki 29 koulutuksen järjestäjää, joista 25:lle myönnettiin rahoitusta. Lisärahoitusta kohdennettiin hakemuksissa esitetyn tarpeen mukaisesti eniten Uudellemaalle ja Pirkanmaalle. Opiskelijavuosia myönnettiin yhteensä 1 215, josta 442 kohdennettiin työvoimakoulutuksena toteutettavaan koulutukseen. Lisäksi ministeriö myönsi kuudelle koulutuksen järjestäjälle perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta pilottikoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Pilotteja toteutetaan erityisesti osaajapulasta kärsivillä palvelu-, terveys- ja hyvinvointi- sekä teollisuusaloilla. Ministeriö tulee seuraamaan lisätalousarvion perusteella käynnistettyjen pilottien toteutusta ja tuloksia. Tulosten perustella arvioidaan erityisesti tutkinnon osaa pienempien osaamiskokonaisuuksien tarvetta ja asemaa tutkinto- ja rahoitusjärjestelmässä.

Eduskunta päätti lisärahoituksesta vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossaan 23.11.2018.

Vuoden 2018 toinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 23.11.2018 (suomeksi)

Lisäsuoritepäätös 23.11.2018 (ruotsiksi)

Liite1: Raportti V92SP2L6OS18

Liite 2: Harkinnanvaraista korotusta hakeneiden koulutuksen järjestäjien järjestäjäkohtaiset perustelut

 

Edelliset lisäsuoritepäätökset

Vuoden 2018 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Lisäsuoritepäätös 6.9.2018 (suomeksi)

Lisäsuoritepäätös 6.9.2018 (ruotsiksi)

Liite 1: Raportti V92SPL60S18

Liite 2: Lisätalousarvion perusteella jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentuminen

Liite 3: Harkinnanvaraista korotusta hakeneiden koulutuksen järjestäjien järjestäjäkohtaiset perustelut

 

Lisätietoja

                            
Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166

Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183

Opetusneuvos Anne Mårtensson (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa), puh. 02953 30249

Opetusneuvos Tiina Polo (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi)

Ylitarkastaja Saara Ikkelä, puh. 02953 30109

Hallitusneuvos Anna Kankaanpää, puh. 02953 30403

Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162

Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237

Opetusneuvos Tiina Polo, puh. 0295 330 022

Opetusneuvos Seija Rasku, puh. 02953 30270

Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]