Liikunnan kansainvälinen yhteistyö ja EU-asiat

Maailmankartta maalattuna käsiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu liikunta-asioissa eri maiden yhteistyöhön kansainvälisissä järjestöissä sekä Euroopan unionissa tehtävään asioiden valmisteluun. Tärkeimpiä yhteistyöjärjestöjä ja -organisaatioita ovat Euroopan unioni, Euroopan neuvosto, ja UNESCO.

 

Yhteistyössä ovat viime vuosina painottuneet mm. urheilun integriteetin vahvistaminen, kansalaistoiminnan edellytykset, lainsäädännön ja hallinnon kehittäminen, tasa-arvon edistäminen, antidopingtoiminta, yleisöväkivallan torjunta sekä urheilijoiden asemaan liittyvät kysymykset.

Kansainvälisistä sopimuksista Suomi on ratifioinut mm. Euroopan neuvoston katsojien väkivaltaa ja sopimatonta käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja dopingin vastaisen yleissopimuksen sekä allekirjoittanut urheilukilpailujen manipuloinnista tehdyn yleissopimuksen. Yhteistyötä urheilun eettisten ongelmien ratkaisemiseksi seuraa ministeriön asettama urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta.

Liikunta-asioiden yhteistyö Euroopan unionissa

Euroopan unionilla on ns. tukitoimivalta urheilun ja liikunnan alalla eli se voi tukea, yhteen sovittaa ja täydentää jäsenvaltioiden liikuntasektorin toimia. Rahoitusta mm. kumppanuushankkeille ja voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urheilutapahtumille voi hakea EU:n Erasmus+ ohjelmasta.

EU:n urheilualan yhteistyötä ohjaa ministerineuvoston hyväksymä työsuunnitelma. Nykyinen työsuunnitelma on voimassa kesäkuun 2017 loppuun; uusi valmistellaan kevään kuluessa ja päätetään toukokuun ministerineuvostossa.  Sen prioriteetteja ovat urheilun integriteetti (antidopingyhteistyö, ottelumanipulaation vastaiset toimet, alaikäisten suojelu, hyvä hallintotapa ja tasa-arvo) urheilun taloudellinen ulottuvuus (kestävä rahoitus, suurtapahtumien perintö ja taloudellinen hyöty ja innovaatiot urheilun yhteiskunnallinen merkitys (terveyttä edistävä liikunta, vapaaehtoistyö ja koulutus)

Prioriteettien mukaisten asioiden valmistelusta vastaa viisi asiantuntijatyöryhmää.

EU:n ministerineuvostossa urheiluasiat on sisällytetty osaksi koulutus-, nuoriso- ja kulttuuri- ja urheiluneuvoston toimintaa. Neuvoston asiat valmistellaan virkamiestasolla neuvoston urheilutyöryhmässä.

Suomen kannat urheilua koskeviin EU-asioihin valmistellaan EU-asioiden komitean alaisessa EU 32-jaostossa, jonka laajassa kokoonpanossa ovat edustettuina myös urheilujärjestöt: Valo, Suomen Olympiakomitea sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry.

Kansainvälinen antidopingyhteistyö

Kansainvälisellä dopingin vastaisella toiminnalla pyritään yhtenäistämään eri maiden ja organisaatioiden sääntöjä ja käytäntöjä, kehittämään dopingtestauksen laatua sekä edistämään koulutusta ja viestintää.

Suomi osallistuu antidopingyhteistyöhön Unescon ja Maailman antidopingtoimisto WADA:n (World Anti-Doping Agency) piirissä. Suomi on ratifioinut kansainvälisen dopingin vastaisen sopimuksen (International Convention against Doping in Sport 2005).

Suomi on sitoutunut yhteistyöhön myös Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen velvoittamana (The Anti-Doping Convention: an instrument of international co-operation). Sopimuksessa on tavoitteet valtioille ja urheilujärjestöille antidopingtyön kehittämiseksi.

Yleissopimuksen toimeenpanoa seuraa Euroopan neuvoston Antidoping­seurantaryhmä (T-DO). Antidopingtyö on osa myös Euroopan unionin urheilualan yhteistyötä.

Muualla verkossa

Satu Heikkinen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330102   etunimi.sukunimi@minedu.fi


Heidi Sulander, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330298   etunimi.sukunimi@minedu.fi