Lapsistrategiaa pohjustavia tutkimuksia

Tutkijaryhmän jäseniä kokoushuoneessa.Lapsistrategiaa pohjustavan ohjausryhmän alaisuudessa on toiminut alan tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka on valmistellut tutkittuun tietoon perustuvaa tietopohjaa. Tälle sivulle on koottu tutkijoiden yhteenvetoja tutkimusaiheistaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa.

 

Tutkijaryhmän kokoonpano:

  • professori Kirsti Karila, Tampereen yliopisto 
  • apulaisprofessori Niina Junttila, Turun yliopisto
  • johtava tutkija Minna Ylikännö, KELA
  • professori Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto
  • johtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto
  • professori Marja-Leena Laakso, Jyväskylän yliopisto
  • kehitysjohtaja Petra Kouvonen, ITLA
  • tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula, THL

Tutkijoiden tiivistelmät:

 

Tutkijoiden xxx

Lisätietoja