Lapsistrategian ohjausryhmä

Lapsistrategian valmistelua ohjaa eri ammattiryhmien edustajista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Suvi-Anne Siimes.

Lapsistrategian ohjausryhmä

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Ohjausryhmän kokoonpano:

Suvi-Anne Siimes, toimitusjohtaja, TELA, puheenjohtaja

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö, varapuheenjohtaja

Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö, varapuheenjohtaja

Tapio Anttila, asiamies, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 

Irja Askola, piispa emerita, Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

Maria Kaisa Aula, valtiotieteen lisensiaatti, Väestöliiton pj.

Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö

Marja Hintikka, toimittaja

Esa Iivonen, asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto

Juha Itkonen, kirjailija

Niina Junttila, apulaisprofessori, Turun yliopisto

Kirsti Karila, professori, Tampereen yliopisto

Maija Koski, päätoimittaja

Petra Kouvonen, asiamies, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Tuomas Kurttila, lapsiasiavaltuutettu, Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti, Nordea

Marja-Leena Laakso, professori, Jyväskylän yliopisto

Jarkko Lahtinen, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto

Olli Luukkainen, puheenjohtaja, Opettajien ammattijärjestö OAJ

Pirjo Pennanen, ehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri, Vantaan kaupunki

Markku Rimpelä, strategiajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki

Anna Rotkirch, johtaja, Väestöliitto

Tuire Santamäki-Vuori, johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Saara Tiuraniemi, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Tammi

Jouni Välijärvi, professori, Jyväskylän yliopisto

Onni Westlund, kokemusasiantuntija

Minna Ylikännö, johtava tutkija, Kela

Kuva: Jani Laukkanen

Lisätietoja

Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163286  


Aija Rinkinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330360