Lapsistrategian valmistelun materiaalit

Tälle sivuille on koottu lapsistrategian valmisteluun liittyviä aineistoja. Sivulta löytyy muun muassa ohjausryhmän pöytäkirjat ja hankkeen tunnuskuvat.

Selvityksiä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Suomi tarvitsee lapsistrategian (10.4.2018)

STM:n raportteja ja muistioita: Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi - Selvitys lapsi- ja nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä (7.2.2018)

Lea Pulkkinen (toim.) Kohti yhtenäistä lapsikäsitystä. Työpaperi 12/2018, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Sidosryhmien kannanottoja

Lapsiasiavaltuutettu toteaa eduskunnalle luovuttamassaan kertomuksessa, että Suomen lapsipolitiikan strategiasta olisi tarpeen säätää lailla (21.2.2018)

Lapsi- ja perhejärjestöt: Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia (13.2.2018)

Lapsistrategian laatimista koskeva taustamuistio (28.11.2017)

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia (22.11.2017)

Lapsi-, nuoriso- ja perhetoimijat: Lapsistrategia ohjaamaan lapsipolitiikkaa (16.11.2017)