Lapsistrategia 2040

Hallitus käynnisti keväällä 2018 kansallisen lapsistrategian valmistelun seuraavaa hallitusta varten. Tavoitteena on käydä laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta sekä vahvistaa lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa.

Kuulumisia kentältä

Näytä lisää...

youtube

Lapsistrategia rakentaa lapsiystävällisempää maailmaa

Poikkihallinnollinen valmistelutyö nojaa laajasti tutkittuun tietoon. Tavoitteena on vahvistaa tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa. Valmistelutyössä kiinnitetään huomiota:

  • lapsen kasvun, oppimisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden turvaamiseen yhteiskunnan eri toiminnoissa
  • perheiden ja vanhemmuuden tukeen sekä
  • työelämän perheystävällisyyden vahvistumiseen.

Lapsistrategian valmistelulla tuetaan poliittisia toimijoita ja eduskuntavaaleihin 2019 valmistautuvia tahoja yli hallituskausien lapsipolitiikkaa uudistavien näkemysten muodostamisessa ja edistetään julkista keskustelua niistä linjauksista, joilla lasten ja perheiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan parantaa.

Valmistelutyö ja toimenpidekokonaisuudet kohdistuvat 0-18-vuotiaisiin lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä.

Miksi lapsistrategia?

Suomessa on paljon toimivia käytäntöjä lasten ja perheiden palveluissa. Lisäksi on paljon hyvää kehittämistyötä, mm. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (2016-2018), joka uudistaa Lapsi- ja perhepalvelut siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

Lapsi- ja perhepolitiikka on kuitenkin hajanaista ja lyhytjänteistä. Suomeen tarvitaan hallituskaudet ylittävä, pitkän ajan lapsistrategia, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Kuka valmistelee?

Lapsistrategian valmistelusta vastaavat opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Valmistelua ohjaa laajapohjainen lapsifoorumi ja ohjausryhmä. Ohjausryhmän alaisuudessa toimii alan tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva ryhmä, jonka tehtävänä on valmistella tutkittuun tietoon perustuvaa tietopohjaa.

Lapsifoorumeissa luodaan sektorirajat ylittävää keskustelua eri asiantuntijoiden, ammattijärjestöjen, alan ammattilaisten ja muiden kansalaisryhmien edustajien kesken.

Foorumien tarkoituksena on löytää ja havainnoida keskeisiä teemoja, joista muodostuu pohja tulevalle strategiatyölle.

Lapsia kuullaan strategian valmistelussa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Osana lapsistrategian valmistelua huomioidaan myös kansainvälinen näkökulma lapsi- ja perhepolitiikkaan.

 

Lisätietoja

Marianne Heikkilä, projektipäällikkö 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330014  


Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos 
STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163286  


Aija Rinkinen, Opetusneuvos 
OKM, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330360