Lapsistrategia 2040

Lapsia.

Lapsistrategiaa pohjustavassa työssä on syntynyt yhteinen visio lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta. Vision saavuttamiseen tarvitaan koko yhteiskunta.

Visiota konkretisoivat seitsemän tavoitetta. Tavoitteena on:

  • Jokaisella lapsella ja nuorella on elämässään läheisiä ja turvallisia aikuisia.
  • Lapset ja perheet kokevat osallisuutta kasvu- ja lähiyhteisössä.
  • Perheiden yhdessä viettämä aika lisääntyy.
  • Lasten ja nuorten kaverisuhteet vahvistuvat ja yksinäisyys vähenee.
  • Jokaisella lapsella ja nuorella on yksilöllinen jatkuvan kasvun ja oppimisen polku.
  • Ihmisillä on mahdollisuus toivomaansa lapsimäärään.
  • Lapsiperheiden köyhyys vähenee.

Vision toteuttamisen keinoja ovat lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva hallinto ja päätöksenteko sekä lapsi- ja perhelähtöinen toimintakulttuuri.

Kuviota klikkaamalla se avautuu uuteen ikkunaan. Uudessa ikkunassa tutkimuksen osa-alueita klikkaamalla pääsee tutustumaan tarkemmin tutkijoiden tietokiteisiin.

Tutkimus pohjana strategialle

Valmisteleva työ on nojannut vahvasti tutkittuun tietoon. Lapsistrategian tutkimusperustan rakentamiseksi runsas sata tutkijaa ja tutkijaryhmää on kuvannut keskeisimmät tutkimustuloksensa.

Tutkimuksen perusteella lapsen hyvinvoinnin osa-alueiksi määrittyivät ihmissuhteet, oppiminen, osallisuus, turvallisuus ja terveys. Näiden lisäksi syntyvyys määrittää yhteiskunnan lapsi- ja perhemyönteisyyttä.

Viimeaikainen tutkimustieto on koottu professori Jouni Välijärven toimittamaan raporttiin. Välijärvi toimi ohjausryhmän jäsenistä koostuneen tutkijaryhmän puheenjohtajana.

Lisäksi tutkimustiedon koonneen tutkijaryhmän jäsenet ovat valinneet omalta erityisalaltaan 2-4 tietokidettä. Tietokiteeseen tutkija on tiivistänyt jonkin lasten elämään vaikuttavan keskeisen ilmiön, tilannekuvauksen tai kehityskulun, johon hän haluaisi päättäjien pikaisesti puuttuvan.

Tietokiteet edustavat tutkijan omaa henkilökohtaista valintaa asioista, joiden tueksi on olemassa riittävästi tutkimustietoa.

Tutkijoiden tietokiteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin osa-alueista (tietokiteisiin voi tutustua linkin takaa avautuvassa kuviossa tutkimuksen osa-alueita klikkaamalla)

Aineistot

Raportteja voi ostaa valtioneuvoston verkkokirjakaupasta.