Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma jatkuu

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa jatketaan vuosina 2020−2022 Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Valtionavustushaku osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa 20.1.−30.4.2020 kohdentuu perhekeskuksien ja varhaisen tuen arjessa sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseen.

Suurin osa lapsista ja nuorista kohdataan päivittäin sivistystoimen palveluissa varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Toimivat yhteistyörakenteet turvaavat sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön myös silloin, kun lapsi tai nuori tarvitsee tukea perhetilanteen, mielenterveysongelman tai päihteiden käytön vuoksi.

Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen LAPE-yhteistyöryhmät tukevat lasten ja nuorten palvelujen kehittämistä alueilla osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta lapset ja nuoret saisivat parhaita mahdollisia palveluja kunnissa ja maakunnissa.

Lisätietoja

Katja Bergbacka, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330267