Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 15.10.2020. Sivulle on koottu vastauksia oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin. Tiedot ovat hallituksen esityksen mukaisia.  

Lisätietoja

Mika Tammilehto, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja 0295330308  


Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258