Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset 2017–2025

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen edistämisen linjaukset (2017–2025) ovat toimeenpanovaiheessa. Team Finland Knowledge -verkosto on perustettu ja asiantuntijat ovat asemapaikoillaan. Muiden osioiden toimeenpanoa seurataan ja kehitetään korkeakoulujen ja tiedelaitosten ohjausprosesseissa sekä KV-foorumissa, johon osallistuu korkeakoulujen eri verkostoja ja muita toimijoita.

Voit seurata linjausten toimeenpanon edistymistä kv-linjausblogista sekä helmikuussa 2020 julkaistusta KV-linjausten 2017–2025 seuranta- ja kehittämisraportista.

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2016 ohjausryhmän valmistelemaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisiä linjauksia. Ohjausryhmä laati tilannekuvan kotimaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymiskehityksen tilasta globaalissa, muuttuvassa ympäristössä sekä esityksen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen tavoitetilasta vuodelle 2025 saakka. Lisäksi ryhmä laati suuntaviivat suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkyvyyden vahvistamiseksi Euroopassa ja globaalisti.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset

 

”Yhteistyössä maailman parasta Suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset 20172025” -raportissa asetetiin tavoitteeksi suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistaminen ja globaalisti tunnustetun edelläkävijäaseman saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä. Kansainvälisyyden edistämisen linjauksissa todetaan;

”Suomi on uudistaja, kokeilija sekä tutkimuksen ja osaamisen tehokas hyödyntäjä. Suomeen on helppo tulla opiskelemaan ja työskentelemään. Suomessa on laadukkaat ja globaalisti innostavimmat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ympäristöt. Suomi tarjoaa osaamiseen, tutkimukseen ja yritysyhteisyöhön perustuvia ratkaisuja yhteisiin visaisiin haasteisiin. Suomella on vahva ja vastuullinen asema globaaleissa tiedontuottamisen ja osaamisen yhteistyöverkostoissa sekä arvoketjuissa. Suomi on vetovoimainen investointikohde osaamisintensiiviselle toiminnalle.”

Tavoitetaso on asetettu korkealle ja sen saavuttaminen edellyttää aktiivista ja rakentavaa kehitysotetta paitsi korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, myös monella hallinnonrajat ylittävällä alueella.

Lisätietoja

Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330327