Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset 2017–2025

Hallitusohjelman pitkän aikavälin tavoite on, että Suomi vuonna 2025 on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas, hyvä maa. Yksi hallituksen tavoitteista on, että hallituskaudella koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti  vuonna 2016 ohjausryhmän valmistelemaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisiä linjauksia. Ohjausryhmä laati tilannekuvan kotimaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymiskehityksen tilasta globaalissa, muuttuvassa ympäristössä sekä esityksen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen tavoitetilasta vuodelle 2025 saakka. Lisäksi ryhmä laati suuntaviivat suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkyvyyden vahvistamiseksi Euroopassa ja globaalisti.

Ryhmä saavutti yhteisen näkemyksen ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden ja muun henkilökunnan integraation sujuvoittamisesta suomalaiseen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisöön sekä yhteiskuntaan ja identifioi eri ministeriöiden ja muiden toimijoiden roolit.

Lisäksi ryhmä kuvasi korkeakoulujen yhteisten toimien kehittämismahdollisuuksia kansainvälisessä yhteistyössä. Tässä se otti huomioon korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvien asumispalveluiden haasteet, vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen monipuolisuus, Maahanmuuttaja-koulutuspolku -esityksen suositukset, koulutusviennin tiekartan toimenpiteet, lukuvuosimaksujen vaikutusten arvioinnin tulokset sekä korkeakoulujen ohjausprosessin.

Hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa 2017 hallitus päätti toteuttaa monia korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjauksen mukaisia toimenpiteitä osana hallituksen toimintaohjelmaa.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset

Lisätietoja

Tiina Vihma-Purovaara, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Tiedepolitiikan ryhmä (TIR) 0295330327