Sivistystoimen kunta-agentit

Kunta-agentit kokoavat sivistystoimen johdon yhteen vahvistamaan sivistystoimen näkökulmia lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa ja yhdyspintatyössä. Lisäksi he välittävät kansallista ohjaustietoa kuntiin sekä paikallista ja alueellista tietoa kansallisen ohjauksen käyttöön.

Kunta-agentit ovat sivistystoimenjohdon vahvistus vuonna 2019. Tavoitteena on osallistua yhtenäisesti yhdyspintatyöhön sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä tarvitaan turvaamaan lasten ja nuorten oppiminen ja hyvinvointi.

Kunta-agentteja on yksi jokaisella yhteistoiminta-alueella (= VIP -verkosto, erva-alue). Lisäksi on yksi yhteinen ruotsinkielinen kunta-agentti. He toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön strategisessa ohjauksessa ja Opetushallituksen koordinoimana alueellisista lähtökohdista käsin.  

Kunta-agentit kokoavat alueensa kuntien sivistystoimenjohdot yhteistyöhön ja vahvistavat sivistystoimen näkökulmia yhdyspintatyössä sekä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE).

Kunta-agentit

  • Piritta Pietilä-Litendahl OYS -alue  piritta.pietila-litendahl@ouka.fi
  • Kristiina Hyvärinen KYS -alue kristiina.hyvarinen@kuopio.fi
  • Sari Välimaa TYKS -alue sari.valimaa@turku.fi
  • Tanja Ståhlberg HYKS -alue tanja.stahlberg@hel.fi
  • Mikko Tiirikainen TAYS -alue mikko.tiirikainen@tampere.fi
  • Gitta Harti, kaksikieliset alueet, gitta.harti@hel.fi 

Kunta-agentit toimivat yhteistyössä muutosagenttien kanssa. Muutosagentit toimivat jokaisessa maakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE). Muutosagentit ovat sosiaali- ja terveysministeriön strategisessa ohjauksessa.

LAPE-akatemiat

Vuonna 2019 järjestettävä LAPE-akatemia on sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen johdon yhteinen valmennuksellinen oppimisprosessi Yhteisen valmennuksen tavoitteena on luoda eri toimijoiden yhteinen strateginen tahtotila lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisestä. Samalla luodaan lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden kannalta välttämättömät toimintamallit ja rakenteet.

Aiheeseen liittyvää