Sivistystoimen kunta-agentit

Kunta-agentit kokoavat sivistystoimen johdon yhteen vahvistamaan sivistystoimen näkökulmia lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa ja yhdyspintatyössä. Lisäksi he välittävät kansallista ohjaustietoa kuntiin sekä paikallista ja alueellista tietoa kansallisen ohjauksen käyttöön.

Kunta-agentit ovat sivistystoimenjohdon vahvistus vuonna 2019. Tavoitteena on osallistua yhtenäisesti yhdyspintatyöhön sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä tarvitaan turvaamaan lasten ja nuorten oppiminen ja hyvinvointi.

Kunta-agentteja on yksi jokaisella yhteistoiminta-alueella (= VIP -verkosto, erva-alue). Lisäksi on yksi yhteinen ruotsinkielinen kunta-agentti. He toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön strategisessa ohjauksessa ja Opetushallituksen koordinoimana alueellisista lähtökohdista käsin.  

Kunta-agentit kokoavat alueensa kuntien sivistystoimenjohdot yhteistyöhön ja vahvistavat sivistystoimen näkökulmia yhdyspintatyössä sekä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE).

Kunta-agentit

Kunta-agentit toimivat yhteistyössä muutosagenttien kanssa. Muutosagentit toimivat jokaisessa maakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE). Muutosagentit ovat sosiaali- ja terveysministeriön strategisessa ohjauksessa.

LAPE-akatemiat

Vuonna 2019 järjestettävä LAPE-akatemia on sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen johdon yhteinen valmennuksellinen oppimisprosessi Yhteisen valmennuksen tavoitteena on luoda eri toimijoiden yhteinen strateginen tahtotila lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisestä. Samalla luodaan lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden kannalta välttämättömät toimintamallit ja rakenteet.

Aiheeseen liittyvää