Kulttuuriperintöstrategia 

Kulttuuriperintö-Kulturarv 2030 logo. Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 2021-2022. Tavoitteena on laatia valtioneuvoston periaatepäätös vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Strategian valmistelusta linjataan nykyisessä hallitusohjelmassa.

Kulttuuriperintöstrategian laatimisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät ohjausryhmä ja työryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on lisäksi linjata strategian keskeisistä periaatteista ja asiakokonaisuuksista. Työryhmä valmistelee strategiaehdotuksen ohjausryhmän hyväksyttäväksi, vastaa hankkeen viestinnästä sekä vastaa sidosryhmäyhteistyön toteuttamisesta ja koordinoinnista. 

Kulttuuriperintöstrategiaa työstetään laaja-alaisissa osallistavissa teematyöpajoissa vuoden 2021 aikana. Tervetuloa mukaan strategiatyöhön!

Osallistu ja seuraa valmistelua

Strategian laatimisen tueksi laaditaan taustaselvitys alkuvuodesta 2021. Taustaselvitykseen liittyvä webinaari järjestetään keväällä 2021. 

Keväällä järjestetään myös osallistavia teematyöpajoja kulttuuriperintöstrategiaan liittyen. Osallistavien teematyöpajojen sarja jatkuu syksyllä. 

Kulttuuriperintöstrategiatyön aloitustilaisuus järjestettiin yhdessä kulttuuriympäristöstrategian päätöstilaisuuden kanssa 26.1.2021

Ota logo käyttöön

Kulttuuriperintötilaisuuksien järjestäjät voivat saada käyttöönsä Kulttuuriperintö 2030 -tunnuksen. Tunnusta voi käyttää   

  •  kuvituskuvana mediassa, kun aihe liittyy kulttuuriperintöön tai kulttuuriperintöstrategiaan 
  •  jos kyseessä on voimassa oleva tai tuleva virallinen kumppanuus kulttuuriperintöstrategiaan liittyen (yhteishanke, seminaari, kampanja). 

Lupapyynnöt ja tiedustelut tunnuksen käytöstä:  riikka.makinen(at)minedu.fi.

Tiedotteet ja uutiset

Tapahtumat

Lisätietoja

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269  


Riikka Mäkinen, asiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330040