Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma (European Capitals of Culture, ECOC) on tunnetuimpia Euroopan unionin toimia. Kulttuuripääkaupungit saavat tukea EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta. Vuoden 2026 kulttuuripääkaupunki valitaan Suomesta.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän keskuksina. Tittelin saanut kaupunki saa mahdollisuuden kehittyä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. 

Kulttuuripääkaupungit korostavat Euroopan kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta sekä eurooppalaisten yhteisiä kulttuuripiirteitä. Tapahtuma vahvistaa tunnetta siitä, että kuulumme yhteiseen kulttuurialueeseen. Lisäksi tapahtuma edistää kulttuurin vaikutusta kaupunkien kehittämisessä.

Historia on osoittanut, että tapahtuma myös tarjoaa kaupungille mahdollisuuden uudistua, näyttäytyä uudella tavalla omille asukkailleen, nostaa kaupungin kansainvälistä profiilia, antaa uutta energiaa kaupungin kulttuurielämälle ja vahvistaa matkailua.

Suomi saa kulttuuripääkaupunki-isännyyden kolmatta kertaa vuonna 2026. Helsinki oli yksi yhdeksästä vuoden 2000 kulttuuripääkaupungeista ja Turku vuoden 2011 kulttuuripääkaupunki yhdessä Tallinnan kanssa.

Vuodesta 2007 lähtien kulttuuripääkaupunkeja on valittu kaksi kullekin vuodelle ja vuodesta 2021 eteenpäin joka kolmas vuosi (eli vuosina 2021, 2024, 2027, 2030 ja 2033) on kulttuuripääkaupunkeja kolme, joista yksi on EU:n ulkopuolelta (ehdokasmaa).

Vuonna 2026 kulttuuripääkaupunkeja on kaksi, toinen Suomesta ja toinen Slovakiasta.

Kulttuuripääkaupungeista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 445/2014/EU. Suomi toteuttaa päätöstä ensimmäistä kertaa vuoden 2026 kulttuuripääkaupungin kohdalla, koska vuoden 2011 kulttuuripääkaupungin valintamenettely perustui nykyistä päätöstä edeltäneeseen EU-päätökseen.