Kulttuurimatkailu

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee  kansallista kulttuurimatkailun kehittämistyötä. Kulttuurimatkailun kehittämisen tavoitteena on tuottaa kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita tarjotavaksi liiketoiminnallisin perustein. Kulttuurimatkailun kehittäminen toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriönkulttuuripolitiikan tavoitteita.

Kulttuurimatkailun tavoitteet on linjattu opetus- ja kulttuuriministeriön  ”Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen toimintaohjelma 2009 - 2013 ”loppuraportissa sekä Visit Finlandin tekemässä valtakunnallisessa kulttuurimatkailun kehittämistrategiassa.

Kansallisen kehittämistyön koordinoinnista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön  tukema Culture Finland-hanke. Kulttuurimatkailun kehittämistyötä tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtion talousarviosta avustuksia kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen. Kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen avustuksella parannetaan taiteellisen ja muun luovan työn edellytyksiä ja liiketoimintaosaamista ja vahvistetaan matkailun kulttuurista sisältötarjontaa.

Lisätietoja

Anne Mattero, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330206  


Eero Koski, kulttuurisihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330228