Kulttuurimatkailu

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee  kansallista kulttuurimatkailun kehittämistyötä. Kulttuurimatkailun kehittämisen tavoitteena on tuottaa kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita tarjotavaksi liiketoiminnallisin perustein. Kulttuurimatkailun kehittäminen toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriönkulttuuripolitiikan tavoitteita.

Kulttuurimatkailun tavoitteet on linjattu opetus- ja kulttuuriministeriön  ”Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen toimintaohjelma 2009 - 2013 ”loppuraportissa sekä Visit Finlandin tekemässä valtakunnallisessa kulttuurimatkailun kehittämistrategiassa.

Kansallisen kehittämistyön koordinoinnista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön  tukema Culture Finland-hanke. Kulttuurimatkailun kehittämistyötä tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtion talousarviosta avustuksia kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen. Kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen avustuksella parannetaan taiteellisen ja muun luovan työn edellytyksiä ja liiketoimintaosaamista ja vahvistetaan matkailun kulttuurista sisältötarjontaa.