Kulttuurin ja taiteen rahoitus ja ohjaus

Valtionhallinnossa merkittävin taiteen ja kulttuurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmässä rahoitus määräytyy kullekin laitokselle ennalta rahoituksen perusteeksi vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määränä ja henkilötyövuotta kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella. Kirjastojen valtionosuudet ovat valtion talousarviossa valtiovarainministeriön pääluokan peruspalvelujen rahoituksen yhteydessä.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksien myöntämistä säätelee valtionavustuslaki. Avustukset on ryhmitelty kulttuuripolitiikan strategisten tavoitteiden mukaisesti.  

Taiteilija-apurahajärjestelmä koostuu taidetoimikuntien jakamista apurahoista sekä tekijänoikeusjärjestelmän kautta kerättävistä tekijänoikeuskorvauksista. Taidetoimikuntien apurahat ovat osa taiteen ja kulttuurin harkinnanvaraista tukea.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen hallinnonala on Suomessa EU:n sosiaalirahastohankkeiden suurimpia toteuttajia ja myös aluekehitysrahastohankkeissa opetus- ja kulttuuriministeriön osuus on merkittävä. EU:lla on myös laajoja kulttuurin alueen tukiohjelmia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö solmii ohjaamiensa virastojen ja laitosten kanssa tulossopimukset, joissa sovitaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteista sekä resursseista.

Tutustu myös

Kulttuurin ja taiteen määrärahat jakautuvat seuraavasti:

  • Valtion virastot 40 051 000 euroa (8,26 %) 
  • Taide- ja kulttuurilaitosten sekä yhteisöjen tilakustannukset ja toimitilainvestoinnit 69 845 000 euroa (14,4 %)
  • Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet ja -avustukset sekä kirjastojen valtionavustukset 139 084 000 euroa (28,67 %)
  • Taiteilija-apurahat ja -eläkkeet 35 779 000 euroa (7,38 %) 
  • Kulttuurilaitokset 67 954 000 euroa (14,01 %)
  • Lainauskorvaukset, yksityisen kopioinnin hyvitys sekä tekijänoikeusjärjestelmän kehittäminen 26 958 000 euroa (5,56 %)
  • Muu taiteen ja kulttuurin edistäminen sekä kehittäminen 63 109 000 euroa (13,01 %) 
  • Elokuvan, esittävän taiteen, musiikin, kirjallisuuden, visuaalisen taiteen ja rakennustaiteen edistäminen 42 256 000 euroa (8,71 %)

Lisätietoja