Kulttuurin ja taiteen rahoitus ja ohjaus

Valtionhallinnossa merkittävin taiteen ja kulttuurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Taiteen ja kulttuurin osuus valtionbudjetissa on vuonna 2019 noin 448 miljoonaa euroa ja siitä puolet rahoitetaan rahapelitoiminnan tuotolla.

 

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmässä rahoitus määräytyy kullekin laitokselle ennalta rahoituksen perusteeksi vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määränä ja henkilötyövuotta kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella. Kirjastojen valtionosuudet ovat valtion talousarviossa valtiovarainministeriön pääluokan peruspalvelujen rahoituksen yhteydessä.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksien myöntämistä säätelee valtionavustuslaki. Avustukset on ryhmitelty kulttuuripolitiikan strategisten tavoitteiden mukaisesti.  

Taiteilija-apurahajärjestelmä koostuu taidetoimikuntien jakamista apurahoista sekä tekijänoikeusjärjestelmän kautta kerättävistä tekijänoikeuskorvauksista. Taidetoimikuntien apurahat ovat osa taiteen ja kulttuurin harkinnanvaraista tukea.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen hallinnonala on Suomessa EU:n sosiaalirahastohankkeiden suurimpia toteuttajia ja myös aluekehitysrahastohankkeissa opetus- ja kulttuuriministeriön osuus on merkittävä. EU:lla on myös laajoja kulttuurin alueen tukiohjelmia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö solmii ohjaamiensa virastojen ja laitosten kanssa tulossopimukset, joissa sovitaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteista sekä resursseista.

Tutustu myös

Valtion virastot 38 172 euroa, taide- ja kulttuurilaitosten sekä yhteisöjen tilakustannukset ja toimitilainvestoinnit 53 150 euroa, museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet ja -avustukset sekä kirjastojen valtionavustukset 130 020 euroa, taiteilija-apurahat ja -eläkkeet 34 078 euroa, kulttuurilaitokset 67 864 euroa, lainauskorvaukset, yksityisen kopioinnin hyvitys sekä tekijänoikeusjärjestelmän kehittäminen 27 034 euroa, muu taiteen ja kulttuurin edistäminen sekä kehittäminen 60 543,5 euroa, elokuvan, esittävän taiteen, musiikin, kirjallisuuden, visuaalisen taiteen ja rakennustaiteen edistäminen 36 864,5 euroa.

Lisätietoja

Tuija Päivärinta, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330194  


Leena Laaksonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330175