Koulutusviennin esteitä puretaan

Suomalaiselle koulutukselle on kysyntää maailmalla. Tähän kysyntään vastaamiseksi vauhditetaan koulutusviennin mahdollisuuksia kaikilla koulutusasteilla.

Lukukausimaksut on otettu käyttöön Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille korkeakouluissa 1.8.2017 alkaen. EU/ETA-alueen ulkopuolisille vähävaraisille opiskelijoille mahdollistetaan opinnot erillisen stipendijärjestelmän avulla.

Luodaan kannusteita opiskelijoiden jäämiseksi Suomeen.

Tavoitteena on, että koulutusviennin volyymi nousee vuoteen 2018 mennessä 350 miljoonaan euroon. Suomen koulutusviennin volyymi on arvioitu vuonna 2014 yhteensä noin 260 miljoonaa euroksi (TEKESin selvitys).

Team Finland -verkoston (OKM, TEM ja UM) avulla vauhditetaan koulutusvientiä. Toimia tuetaan myös Education Finland -kasvuohjelmalla, jonka toiminta on siirtynyt Opetushallituksen yhteyteen 1.6.2017.

Lisätietoja

Jaana Palojärvi, Kansainvälisten asiain johtaja 
OKM, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330242   etunimi.sukunimi@minedu.fi


Jouni Kangasniemi, neuvotteleva virkamies 
OKM, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330135   etunimi.sukunimi@minedu.fi