Koulutuspoliittinen selonteko

Hallitus antaa vuonna 2020 eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon. Selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen nykytilasta sekä tavoitetila. 

Koulutuspoliittisella selonteolla valmistellaan linjauksia, joilla varmistetaan että:

  • koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy
  • lapset ja nuoret voivat hyvin
  • koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
  • Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

Tarkastelu kohdistuu koko koulutusjärjestelmän ja tutkimuksen kehittämiseen.

Osana selontekoa laaditaan myös kokonaisselvitys ruotsinkielisen koulutuksen erityispiirteistä, haasteista ja kehittämistarpeista ja luodaan  toimenpideohjelma yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Kansainvälisyyttä edistetään erillisellä kansainvälisyyteen ja globaaliin vaikuttavuuteen keskittyvällä toimenpidekokonaisuudella.

Koulutuspoliittisen selonteon valmistelu ja sen pohjustus

Opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen kiertävät kouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa eri puolilla maata keskustelemassa koulutuksen ja tutkimuksen tilanteesta ja kehittämistarpeista syksyllä 2019. Myöhemmin avataan kansalaisille suunnattu verkkokysely aiheesta.

Laajempia tilaisuuksia järjestään eri sidosryhmille valmistelun aikana. Päivitämme verkkosivuja ja viestimme tilaisuuksista sitä mukaa kun tiedot varmistuvat. 

Selonteon aikataulu

Koulutuspoliittinen selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2020. 

 

Lisätietoja

Petri Haltia, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330096