Koulutuspoliittinen selonteko

Hallitus antaa vuonna 2020 eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon. Selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen nykytilasta sekä tavoitetila. 

Koulutuspoliittisella selonteolla valmistellaan linjauksia, joilla varmistetaan että:

  • koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy
  • lapset ja nuoret voivat hyvin
  • koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
  • Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

Tarkastelu kohdistuu koko koulutusjärjestelmän ja tutkimuksen kehittämiseen.

Osana selontekoa laaditaan myös kokonaisselvitys ruotsinkielisen koulutuksen erityispiirteistä, haasteista ja kehittämistarpeista ja luodaan  toimenpideohjelma yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Kansainvälisyyttä edistetään erillisellä kansainvälisyyteen ja globaaliin vaikuttavuuteen keskittyvällä toimenpidekokonaisuudella.

Koulutuspoliittisen selonteon valmistelu

Opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen kiersivät kouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa keskustelemassa ja kuulemassa koulutuksen ja tutkimuksen tilanteesta ja kehittämistarpeista syksyllä 2019.

Verkkoaivoriihi 17.1.-14.2.

Valmistelun tueksi toteutetaan opiskelijoille, huoltajille, opettajille ja kaikille muille suunnattu verkkokysely aiheesta. Kyselyyn voi vastata 17.1. - 14.2. Vastaa ja vaikuta siihen, millaiselta tulevaisuuden osaaminen, oppiminen ja tutkimus näyttää.

Verkkokyselyyn

Keskustelutilaisuuksia järjestään eri sidosryhmille valmistelun aikana keväällä 2020. 

 

 

Lisätietoja

Petri Haltia, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330096