Koululaiskyselyt harrastamisesta ja siihen liittyvistä toiveista

Koululaiskyselyllä kuullaan koululaisia heidän harrastustoiveistaan koulupäivän yhteydessä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Suomen mallin harrastustoiminnan kehittämisessä.

Koululaiskysely 2020

Vuosiluokkien 1-9 ja lisäopetuksen oppilaille tarkoitettu kysely lähetetään ala- ja yläkoulujen rehtoreille ja pyydetään välittämään kysely koulun oppilaille. Oppilaat vastaavat kyselyyn koulukohtaisella koodillisella linkillä. Oppilaiden nimiä ei kysytä.

Koululaiset voivat vastata kyselyyn omalla älypuhelimella, koulun mobiililaitteilla tai pöytäpäätelaitteella joko oppitunnilla tai vapaa-ajalla. Jos kysely on lapselle tai nuorelle liian vaativa, sen voi tehdä sen yhdessä huoltajan kotona tai opettajan kanssa koulussa.

Kunnat voivat vaihtoehtoisesti järjestää myös oman kuulemisen ja käyttää sen tuloksia Suomen mallin pilottihaussa.

Tulokset

Koululaiskysely 2019

Koululaiskysely 2017

Koululaiskysely 2016

 

Lisätietoja Koululaiskyselystä 

Lisätietoja

Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069