Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Usein kysyttyä koronaviruksesta.Olemme koonneet sivulle vastauksia, jotka liittyvät koronatilanteen vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Sivuilta löytyy myös kulttuuriin, avustuksiin ja harrastuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Valtioneuvosto on linjannut, että varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen lähiopetukseen palataan 14.5. alkaen. Valtioneuvosto suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa etäopetusta jatketaan lukukauden loppuun. Myös kokoontumisrajoituksia lievennetään 1.6. alkaen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö antavat ohjeita turvallisiin järjestelyihin. 

Hyödyllistä tietoa ja tarkempia ohjeita löydät eri viranomaisten sivuilta:

 

Säädökset ja päätökset

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukiokoulutus ja ylioppilastutkinto

Ammatillinen koulutus

Korkeakoulutus ja tutkimus

Opintotuki

Taiteen perusopetus

Vapaa sivistystyö

Nuorisotyö

Harrastukset ja tapahtumat

Valtionavustukset, valtionosuudet ja muut tuet