Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Usein kysyttyä koronaviruksesta.Olemme koonneet sivulle vastauksia, jotka liittyvät koronatilanteen vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Sivuilta löytyy myös kulttuuriin, avustuksiin ja harrastuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Valtioneuvoston 30.3. tekemän päätöksen mukaisesti rajoituksia lähiopetuksessa eri koulutusasteilla jatketaan. Tämä tarkoittaa, että opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan 13.5. asti. Opetusta jatketaan pääosin etäopiskeluna ja muilla siihen verrattavilla menetelmillä. Vastauksia päivitetään päätöksen mukaisesti, kun eduskunta on hyväksynyt asiaa koskevan soveltamisasetuksen.

Hyödyllistä tietoa ja tarkempia ohjeita löydät eri viranomaisten sivuilta:

Päivitämme sivulle säännöllisesti vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koronaviruksen leviämiseen varautumisesta.

Säädökset ja päätökset

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukiokoulutus ja ylioppilastutkinto

Ammatillinen koulutus

Korkeakoulutus

Opintotuki

Taiteen perusopetus

Vapaa sivistystyö

Nuorisotyö

Harrastukset ja tapahtumat

Valtionavustukset ja valtionosuudet