Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen

Tavoitteena on hyödyntää tieteen ja tutkimuksen resursseja tehokkaammalla ja vaikuttavammalla tavalla sekä Suomen koulutusviennin voimakas kasvu.

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi  (2015)

Kärkihankkeessa mm. selkeytetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista, työnjakoa ja yhteistyötä. TKI-rahoitusta kehitetään vaikuttavuutta ja kaupallistamista tukevaksi.

Koulutusviennin lainsäädännön asettamien esteiden purkua jatketaan. Lukuvuosimaksut mahdollistava lainsäädäntö on otettu käyttöön 1.8.2017 alkaen EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille vieraskielisissä tutkinto-ohjelmissa.

 

 Näin hanke etenee

Ministerien välisessä työnjaossa kärkihanke on jaettu opetus- ja kulttuuriministerin  ja elinkeinoministerin kesken.