Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten työnjako

Tavoitteena on hyödyntää tieteen ja tutkimuksen resursseja tehokkaammalla ja vaikuttavammalla tavalla mm. selkeyttämällä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten työnjakoa ja yhteistyötä.

 

Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset tekevät esityksensä yhteistyöstä ja työnjaosta ministeriöille helmikuussa 2016.

Osana toimenpidettä yliopistoja pääomitetaan 46 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakouluja 24 miljoonalla eurolla vuonna 2018.

 

Lisätietoja

Erja Heikkinen, Tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Tiedepolitiikan ryhmä (TIR) 0295330101  


Jorma Karhu, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330139