Koulutusselontekoon liittyvät kuulemiset  

Hallitus valmistelee koulutuspoliittista selontekoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää valmistelun tueksi palautetta mm. verkkokyselyllä. Lisäksi ministeriö järjestää kevään aikana laajempia kuulemistilaisuuksia eri sidosryhmille sekä tutkijatapaamisia. 

 

Verkkokysely koulutusselonteosta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää verkkokyselyllä palautetta koulutusselonteon valmistelun tueksi. Sitä kautta kenellä tahansa on mahdollisuus antaa näkemys siitä, millaiselta osaamisen, oppimisen ja tutkimuksen tulisi näyttää tulevaisuudessa ja vaikuttaa siten selonteossa esiin nostettaviin asioihin.

Kysely on avoinna 17.1.-14.2.2020.

Siirry koulutusselonteon verkkokyselyyn

Näkemyksiä selonteon teemoista

Tavoitteena on löytää ja jäsentää koulutuspoliittiset toimet, joilla pyritään siihen että 

  • lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy
  • koulutus- ja osaamistaso nousee
  • koulutuksellinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus lisääntyvät sekä 
  • Suomi on entistä houkuttelevampi paikka tutkia ja opiskella. 

Videokoosteilla kerrotaan, millaisia ajatuksia tavoitteet herättivät selonteon keskustelutilaisuuksiin osallistujissa.

Lisätietoja

Petri Haltia, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330096