Kirjastotilastot

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa aluehallintovirastojen kanssa kuntien yleisten kirjastojen kansallisesta perustilastoinnista. Tieteellisten kirjastojen tilastotiedot kerää Kansalliskirjasto.

 

Yleisten kirjastojen tilastot

Yleisten kirjastojen tilastotietokantaan on tallennettu yleisten kirjastojen perustilastot vuodesta 1999.  Tilastotietojen visualisointia käyttämällä tiedoista voi laatia erilaisia tilastonäkymiä ja graafeja. Kirjastojen kehittämishankkeista on oma visualisointi.

Valtakunnallisesti kerättyjä ja aluehallintovirastojen analysoimia tietoja käytetään paikallisen, alueellisen ja kansallisen kehittämisen, päätöksenteon ja valtakunnallisen arvioinnin pohjana.

Tieteellisten kirjastojen tilastot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto sisältää tiedot kansalliskirjastosta, yliopistokirjastoista, ammattikorkeakoulukirjastoista sekä useista erikoiskirjastoista.

Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan kerätään Suomen tieteellisten kirjastojen vuosittaiset tilastot kansanvälisen kirjastotilastostandardin mukaisesti. Kansalliskirjasto ylläpitää tietokantaa.