Kirjallisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kirjallisuuden edistämiseen liittyvän lainsäädännön ja valtion talousarvioon sisältyvien määrärahojen valmistelusta. 

Kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteiden mukaisesti ministeriö myöntää valtionavustuksia kirjallisuuden edistämistä ja lukemisen harrastamista tukevaan toimintaan sekä kirjallisuuden saatavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseen. Sanna Marinin hallitusohjelman erityisenä tavoitteena on parantaa vähälevikkisen laatukirjallisuuden saatavuutta.

Suurin osa kirjallisuuden valtionavustuksista myönnetään kirjailijoille ja kääntäjille apurahoina ja avustuksina sekä välillisenä tukena kirjastoille. Ministeriö tukee valtakunnallisia kirjallisuuden alan järjestöjä. Lisäksi ministeriöstä tuetaan Kirjallisuuden vientikeskus FILIn toimintaa. FILIn tehtävänä on edistää Suomen kirjallisuuden tuntemusta ulkomailla ja suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä muille kielille sekä muun kielisen kirjallisuuden kääntämistä kotimaisille kielille. 

Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimii opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä lautakunta, jonka tehtävänä on vuosittain päättää kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista ja avustuksista. (Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 236/1961). Vuonna 2019 ministeriö asetti työryhmän valmistelemaan lain uudistusta. Asettamispäätöksen mukaan työryhmän tulee laatia ehdotus luonnokseksi hallituksen esityksestä, ja sen tulee valmistua 31.10.2020 mennessä.

Vähälevikkisen laatukirjallisuuden saatavuutta edistetään ostotuella, joka kohdennetaan yleisille kirjastoille niiden kirjahankintoihin. Ostotuen avulla myös yleiset kirjastot voivat laajentaa ja monipuolistaa kokoelmiaan. Lisätietoa ostotuesta on ministeriön sivuilla Kirjastojen rahoitus.

Kirjallisuuden edistämiseen tarkoitettuja taiteilija-, kohde- ja lastenkulttuuriapurahoja, myöntää Taiteen edistämiskeskus.   

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee lisäksi erillismäärärahalla selkokielisen kirjallisuuden julkaisutoimintaa ja tunnetuksi tekemistä.  Selkokirjallisuuden avustusten ja apurahojen jakaminen on annettu tehtäväksi Kehitysvammaliiton Selkokeskukselle.

Asiantuntijaelimenä kirjallisuutta koskevissa asioissa toimivat Valtion kirjallisuustoimikunta sekä tiedonjulkistamisen neuvottelukunta.

Kirjallisuuden edistämiseen budjetoidut määrärahat vuonna 2020 ovat noin 6,9 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Leena Laaksonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330175