Kirjallisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kirjallisuuden edistämiseen liittyvän lainsäädännön ja valtion talousarvioon sisältyvien määrärahojen valmistelusta. 

Ministeriön tavoitteena on tukea kirjailijoiden ja kääntäjien luovan työn tekemistä ja edistää suomalaisen kirjallisuuden tuntemusta Suomessa ja ulkomailla.  Tavoitteena on myös ylläpitää lukutaitoa ja innostaa ihmisiä lukemisen harrastamiseen. 

Suurin osa kirjallisuuden valtionavustuksista myönnetään kirjailijoille ja kääntäjille sekä välillisenä tukena kirjastoille. Kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteiden mukaisesti ministeriö myöntää valtionavustuksia kirjallisuuden edistämistä tukevaan toimintaan sekä kirjallisuuden saatavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseen.  Lisäksi ministeriöstä tuetaan Kirjallisuuden vientikeskus FILI:ä, jonka tehtävänä on edistää Suomen kirjallisuuden tuntemusta ulkomailla ja kirjallisuuden kääntämistä muille kielille ja muun kielisen kirjallisuuden kääntämistä kotimaisille kielille.  Ministeriö tukee myös valtakunnallisia kirjallisuuden alan järjestöjä.

Vähälevikkisen kirjallisuuden saatavuutta edistetään ostotuella, joka kohdennetaan kirjastoille kirjahankintoihin. Lisätietoa ostotuesta sekä luettelo ostotuen piiriin kuuluvista kirjoista on ministeriön sivuilla Kirjastojen rahoitus.

Kirjallisuuden edistämiseen tarkoitettuja apurahoja, kuten taiteilija-, kohde- ja  lastenkulttuuriapurahoja,  myöntää Taiteen edistämiskeskus.  Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimiva kirjastoapurahalautakunta myöntää ns. kirjastoapurahoja ja -avustuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erillismäärärahalla selkokielisen kirjallisuuden julkaisutoimintaa ja tunnetuksi tekemistä. Selkokirjallisuuden avustusten ja apurahojen jakaminen on annettu tehtäväksi Kehitysvammaliiton Selkokeskukselle.

Asiantuntijaelimenä toimivat Taiteen edistämiskeskus ja valtion kirjallisuustoimikunta sekä tiedonjulkistamisen neuvottelukunta.

Hallituksen taiteen ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyvässä kärkihankkeessa toteutetaan kokeilu- ja kehittämishanke monilukutaidon edistämiseksi.
 

 

Lisätietoja

Leena Laaksonen, Kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330175