A1 -kielen opetuksen varhentaminenKirjaimia

Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu varhentuu. A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa koko maassa perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan keväällä. Muutos tulee voimaan vuoden 2020 alusta.

Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opetusta lisätään yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia ensimmäisella ja toisella luokalla. A1-kielen vuosiviikkotuntimäärää oppivelvollisten perusopetuksessa lisääntyy 16 vuosiviikkotunnista 18 vuosiviikkotuntiin.

Varhentamisella pyritään vähentämään alueellista ja sosioekonomisesta taustasta johtuvaa kielitarjonnan ja kielten opiskelun epätasa-arvoistumista sekä hyödyntämään lapsille luontaista kielellistä herkkyysikää. Varhainen, toiminnallinen kieltenopetus tukee kielten opiskelutaitojen kehittymistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut muutokset tuntijakoasetuksen tuntijakosäännökseen (6 §) sekä perusopetusasetuksen (3 §) viikoittaiseen tuntimäärään. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevat asetukset 20.9.2018.

Opetushallitus valmistelee vuosien 2018–2019 aikana perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2.

Osana pääministeri Sipilän hallituksen Uusi peruskoulu -kärkihanketta toteutettiin kieltenopetuksen varhentamista koskeva kokeilu varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa vuosina 2016-2018.

youtube

Lisätietoja

Minna Polvinen, Opetusneuvos 
OKM, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330262  


Kirsi Lamberg, hallitussihteeri 
OKM, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330397