A1 -kielen opetuksen varhentaminenKirjaimia

Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu varhentuu. A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa koko maassa perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan keväällä. Muutos tulee voimaan vuoden 2020 alusta.

Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opetusta lisätään yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia ensimmäisella ja toisella luokalla. A1-kielen vuosiviikkotuntimäärää oppivelvollisten perusopetuksessa lisääntyy 16 vuosiviikkotunnista 18 vuosiviikkotuntiin.

Varhentamisella pyritään vähentämään alueellista ja sosioekonomisesta taustasta johtuvaa kielitarjonnan ja kielten opiskelun epätasa-arvoistumista sekä hyödyntämään lapsille luontaista kielellistä herkkyysikää. Varhainen, toiminnallinen kieltenopetus tukee kielten opiskelutaitojen kehittymistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut muutokset tuntijakoasetuksen tuntijakosäännökseen (6 §) sekä perusopetusasetuksen (3 §) viikoittaiseen tuntimäärään. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevat asetukset 20.9.2018. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Ohjauskirje A1-kielen opetuksen aloittamisesta ensimmäisellä luokalla on toimitettu opetuksen järjestäjille Kuntaliiton kautta.

Opetushallitus valmistelee vuosien 2018–2019 aikana perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2.

Osana pääministeri Sipilän hallituksen Uusi peruskoulu -kärkihanketta toteutettiin kieltenopetuksen varhentamista koskeva kokeilu varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa vuosina 2016-2018.

 

youtube

Lisätietoja

Marjaana Larpa, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330350  


Anna Mikander, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330213