Julkisen sektorin kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimusten päivittämisen toimenpiteistä on sovittu osana kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelmaa. Koulutusjärjestelmää kehitetään kelpoisuuksien saavuttamismahdollisuuksien joustavoittamiseksi. Sektoriministeriöt vastaavat kelpoisuussäännösten päivittämisestä.

 

Toimia:

  • Kelpoisuusvaatimusten nykytilanne ja ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset kartoitettu syksyllä 2015.
  • Kuntien tehtävien vähentäminen.

 

Lisätietoja

Laura Karppinen, hallitusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330294