Käynnissä olevat liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeet

 

Toteuttaja
(avustuksen saaja)

Tutkimushanke Alkamisvuosi
Jyväskylän yliopisto Suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankki – www.liikuntapaikat.fi / LIPAS 2019
Sport Venue Oy Uima- ja jäähalliportaalit 2019
Luonnonvarakeskus Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI3) 2019
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Malli liikuntapaikkojen esteettömyystiedon keräämiseen 2019
Viherympäristöliitto ry Luontopohjaisten leikkipaikkojen suunnittelun ideaopas 2019
Suomen Ympäristökeskus Tekonurmikentillä täyteaineena käytetyn kumirouheen kulkeutuminen ympäristöön ja siitä mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset selkärangattomille 2019
Luonnonvarakeskus Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI3) 2020
Aalto-korkeakoulusäätiö sr Energiatehokkaat ja sisäympäristöltään laadukkaat uimahallirakennukset-hanke (ENSIHALLI-hanke) 2020
Oulun yliopisto

Ilmastotavoitteita edistävä arkiliikkuminen yhdyskuntasuunnittelussa (ITEA)

2020
Rakennustieto ry Tekojääkentät, ohje tilaajille ja suunnittelijoille 2020
Rakennustieto ry

Jäähallien suunnittelu RT-kortti

2020

 

Lisätietoja

Erja Metsäranta, rakennusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330037