Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio

Hallituksen sopiman työnjaon mukaan opetusministeri Li Andersson toimii ministeriön päällikkönä ja vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta sekä ammatillisesta koulutuksesta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko käsittelee kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle kuuluvat asiat ml. opintotukiasiat. Hän käsittelee myös tiedepolitiikan ja korkeakoulupolitiikan asiat sekä kirkollisasiat.

Ministereiden apuna voi olla valtiosihteeri.

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa ministerien lähimpänä apuna. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu mm. valvoa asioiden valmistelua ministeriössä sekä huolehtia sisäisestä toiminnasta.

Osastot ja yksiköt

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on:

  • varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto
  • ammatillisen koulutuksen osasto
  • korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto
  • kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
  • liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto

Ministeriön yhteisiä tehtäviä hoitavat: 

  • hallintoyksikkö
  • talousyksikkö
  • kansainvälisten asiain sihteeristö
  • viestintäyksikkö

Ministeriön eri osastojen ja yksikköjen tehtävät kuvataan työjärjestyksessä.

Lisätietoja

Juho-Antti Jantunen, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Hallintoyksikkö