Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio

Hallituksen sopiman työnjaon mukaan opetusministeri Jussi Saramo toimii ministeriön päällikkönä ja vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta sekä ammatillisesta koulutuksesta.

Hallitusohjelman hankkeiden osalta opetusministerin vastuulle kuuluvat: koulutuspoliittisen selonteon valmistelu, jatkuvan oppimisen -hanke, oppivelvollisuuden pidentämisen valmistelu sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan kehittäminen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko käsittelee kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle kuuluvat asiat ml. opintotukiasiat. Hän käsittelee myös tiedepolitiikan ja korkeakoulupolitiikan asiat sekä kirkollisasiat.

Hallitusohjelman hankkeiden osalta tiede- ja kulttuuriministerin vastuulle kuuluvat: koulutusvienti, harrastustoiminnan kehittäminen osana koulupäivää, taiteen perusopetus sekä koheesiopolitiikan koordinaatio.

Molemmat ministerit vastaavat toimialajakonsa mukaisesti maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevista asioista sekä alueiden kehittämisestä.

Valtiosihteerit Minna Kelhä ja Tuomo Puumala toimivat ministereiden apuna poliittisessa ohjauksessa ja asioiden valmistelussa

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa ministerien lähimpänä apuna. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu mm. valvoa asioiden valmistelua ministeriössä sekä huolehtia sisäisestä toiminnasta.

Osastot ja yksiköt

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on:

  • varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto
  • lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto
  • korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
  • kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
  • nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto

Ministeriön yhteisiä tehtäviä hoitavat: 

  • hallintoyksikkö
  • talousyksikkö
  • kansainvälisten asiain sihteeristö
  • viestintäyksikkö

Ministeriön eri osastojen ja yksikköjen tehtävät kuvataan työjärjestyksessä.