Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio

Ministeriössä ministeri ratkaisee tärkeimmät asiat. Hallituksen sopiman työnjaon mukaan opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vastaa koulutus- ja tiedeasioista sekä varhaiskasvatuksesta ja kirkollisasioista. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioista sekä opintotuesta. 

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa ministerien lähimpänä apuna. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu mm. valvoa asioiden valmistelua ministeriössä sekä huolehtia sisäisestä toiminnasta.

Osastot ja yksiköt

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on:

  • yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto
  • ammatillisen koulutuksen osasto
  • korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
  • kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
  • liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto
  • lukiouudistuksen yksikkö

Ministeriön yhteisiä tehtäviä hoitavat: 

  • hallintoyksikkö
  • talousyksikkö
  • kansainvälisten asiain sihteeristö
  • viestintäyksikkö

Ministeriön eri osastojen ja yksikköjen tehtävät kuvataan työjärjestyksessä.

Lisätietoja

Juho-Antti Jantunen, hallitusneuvos 
OKM, Hallintoyksikkö 0295330121