Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio

Hallituksen sopiman työnjaon mukaan opetusministeri Li Andersson toimii ministeriön päällikkönä ja vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta sekä ammatillisesta koulutuksesta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen käsittelee kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle kuuluvat asiat ml. opintotukiasiat. Hän käsittelee myös tiedepolitiikan ja korkeakoulupolitiikan asiat sekä kirkollisasiat.

Valtiosihteerit Minna Kelhä ja Tuomo Puumalainen toimivat ministereiden apuna poliittisessa ohjauksessa ja asioiden valmistelussa

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa ministerien lähimpänä apuna. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu mm. valvoa asioiden valmistelua ministeriössä sekä huolehtia sisäisestä toiminnasta.

Osastot ja yksiköt

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on:

  • varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto
  • ammatillisen koulutuksen osasto
  • korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto
  • kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
  • liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto

Ministeriön yhteisiä tehtäviä hoitavat: 

  • hallintoyksikkö
  • talousyksikkö
  • kansainvälisten asiain sihteeristö
  • viestintäyksikkö

Ministeriön eri osastojen ja yksikköjen tehtävät kuvataan työjärjestyksessä.

Lisätietoja

Juho-Antti Jantunen, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Hallintoyksikkö