Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelujen yhteensovittamiseksi ja tukemiseksi perustetaan palvelukeskus. Keskus koordinoisi ja kehittäisi työikäisille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita, analysoisi työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitietoja ja tukisi alueellisia verkostoja. Keskus myös rahoittaisi koulutusta ja osaamispalveluja. Toimintansa keskus aloittaisi vuonna 2021.

Jatkuvan oppimisen linjauksissa todetaan, että ”palveluiden tueksi tarvitaan koordinaatiota ja rakenne, jolla voidaan edistää osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa, ennakoida osaamistarpeita, uudistaa ja hankkia osaamispalveluita sekä tukea alueiden yhteistyörakenteita.” 

Tavoitetta viedään eteenpäin perustamalla palvelukeskus, jonka tehtävänä olisi lakiesityksen mukaan

  • toimialaansa liittyvä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi 
  • osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon analysointi
  • koulutuksen ja muiden osaamispalveluiden valtionavustusten myöntäminen ja hankinta erityisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville
  • alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden edistäminen

Palvelukeskus osallistuisi myös jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen, joka yhdistäisi koulutustarjonnan, ohjauspalvelut ja tietoa työmarkkinoista. 

Palvelukeskus täydentäisi hankinnoilla ja avustuksilla työikäisille suunnatun koulutustarjonnan aukkopaikkoja, jotta työelämän muutoksiin olisi mahdollisuus varautua ja sopeutua. 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus toimisi "siltana työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä". Yksilölle hyötyä olisi joustavista opiskelumahdollisukksista ja oman osaamisen parantamismahdollisuuksista. Yritykset ja työpaikat hyötyisivät kun osaavan työvoiman saatavuus paranee ja niiden tarpeet huomioidaan koulutustarjonnassa. Yhteiskunta hyötyy mm. työllisyysasteen noususta.

 

Palvelukeskuksesta usein kysyttyä

 

Lisätietoja

Ville Heinonen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330105  


Saara Ikkelä, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330109