Jatkuva oppiminen käytännössä

Mitä jatkuva oppiminen tarkoittaa käytännössä ja millaisilla järjestelyillä osaamista on mahdollista kehittää? Esittelemme artikkelisarjassa hankkeita, jotka edistävät jatkuvan oppimisen linjauksia käytännössä.

Hankkeissa tarkoituksena on auttaa ihmisiä oman osaamisen kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. Samalla pilotoidaan toimintamallia, jossa yhteistyötä laajentamalla vastataan alueiden tarpeisiin ja tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja.

 

Lisätietoja

Kirsi Heinivirta, suunnittelupäällikkö 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330136