Opintojen henkilökohtaistaminen

Ammatillisen koulutuksen reformissa otetaan käyttöön kaikille opiskelijoille yhtenäinen henkilökohtaistamisprosessi. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. 

Henkilökohtaistaminen koskee kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. Henkilökohtaistaminen tehdään myös ammatillista osaamista syventävän tai täydentävän koulutuksen opiskelijalle ja ammatilliseen tehtävään valmistavan koulutuksen opiskelijalle, jos koulutus perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen.

Jatkossa opintopolku on yksilöllinen ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet.

Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Osaamisen tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi.

eHOKS eli digitaalinen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syyskuussa 2017 eHOKS-hankeryhmän tukemaan henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista. Hankeryhmä laati vuoden 2017 loppuun mennessä henkilökohtaistamisprosessin ja -toimintamallin kuvaukset sekä HOKSin tietosisällön ja käsitteistön. Lisäksi hankeryhmä selvitti tarvittavia säädösmuutoksia ja laati suunnitelman digitaalisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman valmistelua ja käyttöönottoa varten.

eHOKSin tavoitteena on yhtenäistää henkilökohtaistamisprosessia ja henkilökohtaistamiseen liittyviä toimintamalleja sekä helpottaa koulutuksen järjestäjien ja työelämän työtä opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa, hyväksymisessä, toteuttamisessa, seurannassa ja päivittämisessä. eHOKSissa keskitytään sellaiseen opiskelijan yksilölliseen opintopolkuun liittyvään tietoon, jota tarvitaan valtakunnallisella tasolla esim. silloin, kun opiskelija siirtyy koulutuksen järjestäjältä toiselle. Lähtökohtana ja pohjana toteutukselle huomioidaan eri henkilökohtaistamishankkeissa tehty työ.

Tavoitteena on, että eHOKS olisi käytettävissä 1.1.2019 alkaen.

 

Kuva avautuu isompana uuteen ikkunaan

youtube

youtube

Usein kysyttyä

Lisätietoja

Seija Rasku, Opetusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330270