Kevätistuntokaudella 2018 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset

 

Hallitus on hyväksynyt lainsäädäntösuunnitelman kevätistuntokaudella 2018 eduskunnalle annettavista hallituksen esityksistä ja selonteoista. Hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle 129 hallituksen esitystä ja viisi selontekoa.

Istuntokausittainen lainsäädäntösuunnitelma valmistellaan kahdesti vuodessa, eduskunnan syys- ja kevätistuntokauden alussa, valtioneuvoston ja eduskunnan työn suunnittelun tueksi.

Listaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriössä kevätistuntokaudella 2018 valmisteltavia hallituksen esityksiä. Tiedot on koottu valtioneuvoston hanketiedoista ja ne päivittyvät valmistelun edetessä.

Kaikki valmisteltavat säädöshankkeet ja selonteot kattava lainsäädäntösuunnitelma kevätistuntokaudelle 2018  (PDF) on julkaistu valtioneuvoston verkkosivuilla.

Lisätietoja

Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234   etunimi.sukunimi@minedu.fi