Sylvia 4 -hanke - Pakolaisten kuntiin sijoittamisen tehostaminen

TEM051:00/2018 Kehittäminen

Sylvia4-hankkeen tavoitteena on varmistaa kuntapaikkojen saatavuus kansainvälistä suojelua saaville tukemalla kuntia taloudellisesti. Lisäksi hanke kehittää pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvää osaamista kunnissa järjestämällä koulutusta ja tuottamalla viestintämateriaalia.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM051:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2018 – 31.3.2021

Asettamispäivä 28.6.2018

Yhteyshenkilö
Maria Tiainen, Hankekoordinaattori

Tavoitteet ja tuotokset

Sylvia4-hankkeen tavoitteena on varmistaa kuntapaikkojen saatavuus kansainvälistä suojelua saaville tukemalla kuntia taloudellisesti. Lisäksi hanke kehittää pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvää osaamista kunnissa järjestämällä koulutusta ja tuottamalla viestintämateriaalia.

Tiivistelmä

Sylvia4-hankkeen tavoitteena on varmistaa kuntapaikkojen saatavuus kansainvälistä suojelua saaville tukemalla kuntia taloudellisesti. Lisäksi hanke kehittää pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvää osaamista kunnissa järjestämällä koulutusta ja tuottamalla viestintämateriaalia.

Lähtökohdat

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotoutumislain mukaisesti kotouttamispolitiikan yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta ja ohjauksesta. TEM ohjaa ELY-keskuksia, jotka vastaavat operatiivisella tasolla pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kuntapaikkojen neuvottelemisesta. Sylvia-hankkeiden tavoitteena on varmistaa tarvittavien kuntapaikkojen saatavuus ja tukea kuntia vastaanoton käynnistämisessä ja kehittämisessä.

Tällä hetkellä noin 200 kuntaa on sopinut pakolaisten vastaanotosta. Sylvia4-hankkeen tuilla pako-laisia vastaanottavat kunnat voivat kehittää vastaanoton järjestelmiään sekä kotoutumispalveluitaan. Hankkeella tuetaan kiintiöpakolaisten nopeaa kuntiin sijoittamista ja kotoutumisen alkuvaiheen käynnistymistä. Toimet edistävät myös oleskeluluvan saavien, itsenäisesti kuntiin muuttavien turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittumista ja vastaanottoa.

Lisätietoja