Nuorisolain uudistamista valmisteleva työryhmä

OKM080:00/2014 Säädösvalmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus nuorisolain ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistamisesta. Työryhmä asetetaan 16.9.2014-31.5.2015 väliseksi ajaksi. Ehdotus tulee valmistella 31.5.2015 mennessä.
Nuorisolain uudistamisella edistetään koko nuorisotyön järjestelmän rakennemuutosta. Tavoitteena on ajantasaistaa nuorisolain sisältö siten, että se vastaa nuorisotyön ja -toimen tämänhetkisiä ja tulevaisuuden tarpeita huomioon ottaen muun muassa seuraavaa:

- nuoren ikämääritelmä
- nuorten osallisuus ja kuuleminen valtakunnassa, alueilla ja kunnissa huomioon ottaen valmisteilla oleva kuntalakia koskevan hallituksen esityksen 26 pykälän Nuorisovaltuusto,
- nuorten uudet toimijuudet ja toiminta-areenat,
- valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten asemasta säätäminen,
- toimialan kansalaisjärjestöjen luokittelun ja valtionavustusjärjestelmän kehittäminen ja tulosperusteiden täsmentäminen ...

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM080:00/2014

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.9.2014 – 31.5.2015

Asettamispäivä 16.9.2014

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus nuorisolain ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistamisesta. Työryhmä asetetaan 16.9.2014-31.5.2015 väliseksi ajaksi. Ehdotus tulee valmistella 31.5.2015 mennessä.
Nuorisolain uudistamisella edistetään koko nuorisotyön järjestelmän rakennemuutosta. Tavoitteena on ajantasaistaa nuorisolain sisältö siten, että se vastaa nuorisotyön ja -toimen tämänhetkisiä ja tulevaisuuden tarpeita huomioon ottaen muun muassa seuraavaa:

- nuoren ikämääritelmä
- nuorten osallisuus ja kuuleminen valtakunnassa, alueilla ja kunnissa huomioon ottaen valmisteilla oleva kuntalakia koskevan hallituksen esityksen 26 pykälän Nuorisovaltuusto,
- nuorten uudet toimijuudet ja toiminta-areenat,
- valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten asemasta säätäminen,
- toimialan kansalaisjärjestöjen luokittelun ja valtionavustusjärjestelmän kehittäminen ja tulosperusteiden täsmentäminen sekä arviointi- ja avustustoimikunnan tehtävien uudelleen määrittely,
- lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi sekä valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan tehtävät ohjelman arvioijana,
- kuntien valtionosuudet ja etsivän nuorisotyön rahoitus
- nuorisotyön non-formaali ja in-formaali oppiminen ja sen toimijat (esim. kansalaistoiminta ja nuorten työpajatoiminta),
- nuorten työpajatoiminta, sen suhde de minimikseen sekä nuorten työpajoilla tehtävästä huumetestauksesta säätäminen,
- nuorisotyö ja -toimi osana nuorille suunnattuja palveluja, yhteistyökumppanina sekä nuorisopoliittisen tiedon tuottajana.

Nuorisolain uudistamiseen liittyvää tausta-aineiston keruuta on aloitettu virkamiestyönä opetus- ja kulttuuriministeriön ministerin johtoryhmän päätöksellä lokakuun 2013 alusta.

Toimikausi

16.9.2014 - 31.5.2015

Tehtävä

Työryhmän tulee laatia hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus nuorisolain ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistamiseksi.
Työryhmän tulee käydä työnsä aikana parhaaksi katsomallaan tavalla kattavaa ja avointa vuoropuhelua nuorisolain uudistamiseen kohdistuvista odotuksista, tarpeista ja ratkaisumalleista eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi työryhmän tulee seurata aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia ja hyödyntää näitä työsä tukena soveltuvin osin.
Työryhmä voi työnsä aikana kuulla eri sidosryhmien edustajia, asiantuntijoita sekä muita tahoja.
Työryhmä työskentelee avoimen hallinnon periaatteiden mukaan hyödyntäen muun muassa sosiaalista mediaa ja opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivustoa.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Johtaja Georg Henrik Wrede

Jäsenet
Kulttuuriasiainneuvos Seija Astala, OKM/nuorisotyön ja -politiikan vastuualue
Erikoissuunnittelija Mikko Cortés-Téllez, OKM/nuorisotyön ja -politiikan vastuualue
Ylitarkastaja Merja Hilpinen, OKM/nuorisotyön ja -politiikan vastuualue
Pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry.,
Ylitarkastaja Emma Kuusi, OKM/nuorisotyön ja -politiikan vastuualue
Erityisasiantuntija Seija Kähkönen, OKM/nuorisotyön ja -politiikan vastuualue
Opetusneuvos Monica Melen-Paaso, OKM/nuorisotyön ja -politiikan vastuualue,
OTK Erkki Norbäck,
Kulttuuriasiainneuvos Immo Parviainen, OKM/nuorisotyön ja -politiikan vastuualue,
Ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, OKM/nuorisotyön ja -politiikan vastuualue,
Erityisasiantuntija Kari Sjöholm, Kuntaliitto,
Tutkimusjohtaja Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto,

Pysyvät asiantuntijat
Pääsihteeri Tuomo Valve, valtion nuorisoasiain neuvottelukunta,
Pääsihteeri Saila Ruuth, arviointi- ja avustustoimikunta,

Sihteerit
Neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, OKM/nuorisotyön ja -politiikan vastuualue,
Hallitussihteeri Carita Meriläinen, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, strategia- ja ohjausryhmä.