Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Valintaperusteasetuksen muuttaminen

OKM058:00/2018 Säädösvalmistelu

Ohjausvelvoitteesta säätämisellä olisi positiivisia vaikutuksia hakijoiden ja opiskelijoiden asemaan. Hakija saisi ohjausta hänelle sopivaan tutkintoon tai koulutukseen, mikä pienentäisi ilman opiskelupaikkaa jäävien syrjäytymisen riskiä. Sopivan opiskelupaikan nopea löytyminen edesauttaisi opinnoissa etenemistä. Ohjausvelvoite hyödyttäisi työelämää, koska työvoima saataisiin nopeammin työelämän käyttöön.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM058:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 22.10.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 161/2019

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Saara Luukkonen, Hallitusneuvos
puh. 0295330366

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan, että SORA-aloilla, joista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ssä, koulutuksen järjestäjä voisi jättää valitsematta hakijan, joka saa pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0 pistettä. Tämä antaisi koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden jo ennen opiskelijaksi ottamista ottaa paremmin huomioon hakijan soveltuvuuden alalle ja hakijan edellytykset suoriutua tutkintoon johtavasta koulutuksesta.

Pääsy- tai soveltuvuuskokeen järjestäminen ei olisi pakollista, vaan koulutuksen järjestäjä voisi edelleen päättää siitä, järjestääkö se pääsy- tai soveltuvuuskokeen.

Pykälässä säädettäisiin koulutuksen järjestäjän selvitys- ja ohjausvelvoitteesta suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen valinnassa. Säännöksellä varmistettaisiin se, että hakija saa neuvontaa ja ohjausta sopivan tutkinnon tai koulutuksen löytämiseksi. Koulutuksen järjestäjän tulisi jättäessään hakijan valitsematta pääsy- tai soveltuvuus-kokeen perusteella selvittää yhdessä hakijan kanssa tämän suoritettavaksi soveltuva tutkinto tai koulutus ja ohjata hakija hakeutumaan siihen.