Pohjoismainen yhteistyö perinnetiedon suojaamisessa ja aineettomissa oikeuksissa

Pohjoismaisen yhteistyön lisääminen alkuperäiskansojen perinteisen tiedon ja aineettoman omaisuuden suojaa koskien

OKM057:00/2020 Kehittäminen

Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelmassa edistetään yhteistyötä Pohjoismaiden välillä alkuperäiskansojen perinteisen tiedon ja perinteisten kulttuuri-ilmausten suojelemiseksi aineettomilla oikeuksilla. PJ-kaudella järjestetään konferenssi , joilla yhteistyö käynnistetään. Työllä ei ole yhteyttä WIPOn IGC-neuvotteluihin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM057:00/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 12.10.2020

Yhteyshenkilö
Anna Vuopala, HALLITUSNEUVOS
puh. +358 295 330 331
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on parantaa yhteistyötä Pohjoismaisella tasolla liittyen alkuperäiskansojen perinnetiedon suojaan ja IP-oikeuteen; suojaa Pohjoismaissa parannetaan käytännön tasolla teettämällä mm. selvityksiä, kehittämällä parhaita käytäntöjä ja koulutusta tästä aiheesta.

Tiivistelmä

Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelmassa edistetään yhteistyötä Pohjoismaiden välillä alkuperäiskansojen perinteisen tiedon ja perinteisten kulttuuri-ilmausten suojelemiseksi aineettomilla oikeuksilla. PJ-kaudella järjestetään konferenssi , joilla yhteistyö käynnistetään. Työllä ei ole yhteyttä WIPOn IGC-neuvotteluihin.

Lähtökohdat

Saamelaiset asuvat kolmen Pohjoismaan alueella (ja Venäjällä). Yhteistyö on tärkeää myös muiden alkuperäiskansojen kuten grönlannin inuiittien perinnetiedon suojan kehittämisessä. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkä historia IP-oikeuksien piirissä. Ensi vaiheessa olisi selvitettävä nykyisen lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet suojalle. Grönlannin inuiitit kuuluvat myös Pohjoismaiden alkuperäiskansoihin.

Lisää aiheesta